Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại quận Bình Thuỷ

Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền*, Hồ Thị Diệu Hiền, Nguyễn Bá Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan, được thực hiện trên 450 học sinh của 2 trường tiểu học tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2017. Kết quả có 46,2% trẻ thừa cân, béo phì; trong đó tỷ lệ béo phì thừa cân theo khối lớp tiểu học lần lần lượt là 38,9%; 45,6%; 64,0%; 34,4%; 48,9%. Nghiên cứu còn ghi nhận học sinh nam thừa cân, béo phì (59,9%) nhiều hơn so với học sinh nữ (36,6%) và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với OR=2,58 và p<0,001. Những trẻ có thói quen ăn vặt thường xuyên, thời gian cho bữa ăn chính dưới 30 phút; tần suất ăn chất béo thường xuyên có tỷ lệ thừa cân, béo phì nhiều hơn nhóm trẻ còn lại và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Nghiên cứu này cứu này cho thấy thừa cân béo phì của học sinh tham gia nghiên cứu đáng báo động và cần có những biện pháp can thiệp kịp thời.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890