Thực trạng tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum năm 2016

Thực trạng tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum năm 2016
Tác giả: Nguyễn Đức Hiền, Lê Trí Khải, Nguyễn Thị Kim Ngân
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng tỷ lệ tiêm chủng và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng tiêm chủng không đầy đủ và/hoặc không đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ dưới 1 tuổi tại huyện Kon Plong năm 2016 một cách khoa học để làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng tiêm chủng trong thời gian tới. Đối tượng nghiên cứu là 210 trẻ từ 12-23 tháng tuổi và 210 bà mẹ của trẻ. Nghiên cứu mô tả cắt ngang và mô tả hồi cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Chọn mẫu theo phương pháp 30 cụm xác suất theo tỷ lệ với dân số. Thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 7/2017. Thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn trực tiếp, quan sát và điều tra hồi cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ trẻ được tiêm/uống đủ 8 loại vắc xin tương đối cao (95,7%), tuy nhiên với trên 77% là tiêm chủng đầy đủ (TCĐĐ) nhưng không đúng lịch, chỉ có 18,6% là TCĐĐ và đúng lịch, có 4,3% không được tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ. Không tìm thấy mối liên quan giữa tình trạng tiêm chủng không đầy đủ và/hoặc không đúng lịch với một số yếu tố liên quan.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890