Thực trạng tiêm chủng ở trẻ 12-23 tháng tuổi và một số yếu tố liên quan tại quận Thanh Xuân, Hà Nội năm 2017

Thực trạng tiêm chủng ở trẻ 12-23 tháng tuổi và một số yếu tố liên quan tại quận Thanh Xuân, Hà Nội năm 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2017 thông qua việc phỏng vấn bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Đối tượng nghiên cứu là 240 trẻ từ 12 – 23 tháng tuổi đang sinh sống trên địa bàn khu vực quận Thanh Xuân và bà mẹ/người chăm sóc tương ứng với 240 trẻ này được chọn để phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ là 93,3%. Tỷ lệ tiêm chủng đối với từng loại vắc xin là 99,2% đối với vắc xin BCG phòng bệnh lao; 100% đối với vắc xin 5 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan b và viêm não, màng não do H.influenzae (DPT-VGB-Hib) và vắc xin OPV phòng bệnh bại liệt; 97,5% đối với vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật bản và 93,3% đối với vắc xin phòng bệnh sởi – rubella. Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của trẻ bao gồm tuổi mẹ trên 30 (OR: 0,23; CI: 0,04 – 0,98); trình độ học vấn của mẹ trên trung học phổ thông (OR: 4,03; CI: 1,10 – 13,28) và kiến thức tốt về tiêm chủng (OR: 5,00; CI: 1,74 – 14,38).