THỰC TRẠNG TIỀN TĂNG HUYẾT ÁP, TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG TIỀN TĂNG HUYẾT ÁP, TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trần Anh Quốc1, Nguyễn Văn Song1, Trần Đình Trung1, Nguyễn Khắc Minh1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu xác định tỷ lệ tiền tăng huyết áp, tăng huyết áp của người dân từ 30 tuổi trở lên tại Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 495 đối tượng là người dân từ 30 tuổi trở lên. Kết quả: Tỷ lệ tiền tăng huyết áp ở đối tượng nghiên cứu là 19% và tỷ lệ tăng huyết áp là 21%. Kết luận: Tỷ lệ tiền tăng huyết áp và tỷ lệ tăng huyết áp gần tương đương nhau do đó cần tiến hành các biện pháp can thiệp để giải quyết vấn đề này kịp thời.

Tăng huyết áp đang trở thành một vấn đề thời sự và phổ biến ở cộng đồng hiện nay, là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế, để lại hậu quả nặng nề về tinh thần và kinh tế cho gia đình và xã hội [1]. Trên thế giới tỷ lệ tăng huyết áp chiếm khoảng 8-18% dân số và có sự khác nhau ở các quốc gia. Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 9 triệu người chết do tăng huyết áp, chiếm 12,8% tử vong toàn cầu, tăng huyết áp đã và đang trở thành nguy cơ hàng đầu của các biến chứng tim mạch[9]. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: xác định tỷ lệtiền tăng huyết áp, tăng huyết áp của người dân từ 30 tuổi trở lên tại Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00771

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890