THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG NĂM 2020

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG NĂM 2020
Học viên: Ngô Vương Hoàng Giang
 Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Đức Minh
 TS. Dương Minh Đức
Tăng huyết áp (THA) là một bệnh mãn tính với tiến triển âm thầm làm cho người bệnh rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Bệnh tiến triển ngày càng tăng dần và hầu như không có khái niệm điều trị khỏi bệnh tăng huyết áp. Trong điều trị tăng huyết áp ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc, bên cạnh đó tuân thủ thay đổi lối sống, theo dỏi số đo huyết áp hàng ngày và tái khám định kỳ được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong điều trị bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên hiện nay tại các cơ sở điều trị tuy đưa ra nhiều mô hình từ quản lý đến nâng cao chất lượng điều trị, tăng cường công tác tư vấn, truyền thông nhưng tỷ lệ tuân thủ điều trị của người dân còn chưa tốt.
Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang với mục tiêu mô tả thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Thoại sơn năm 2020. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi định lượng phỏng vấn người bệnh tại phòng chờ lãnh thuốc khi người bệnh đến tái khám hàng tháng bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện theo phương pháp chọn liên tiếp cho đến khi đủ cở mẫu thì dừng. Tuy nhiên trong quá trình thu thập số liệu nghiên cứu viên thu thập được 210 mẫu, nên nghiên cứu viên chọn toàn bộ 210 mẫu đưa vào nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong thực hành tuân thủ điều trị của bệnh nhân thì tuân thủ tái khám định kỳ chiếm tỷ lệ cao nhất 98,6%, kế đến là theo dõi huyết áp tại  nhà 65,7%, sử dụng thuốc đạt 49,5%, thấp nhất là tuân thủ thay đổi lối sống đạt 40,5%.Trong đó bệnh nhân tuân thủ đúng tất cả 4 nội dung về tuân thủ điều trị có 32 người chiếm tỷ lệ 15,2%. Về các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp thì giới tính, trình độ học vấn, thời gian chờ khám của người bệnh với p < 0,05 được xem là ba yếu tố có mối liên quan đến tuân thủ điều trị. Giải pháp giúp nâng cao tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp bao gồm tăng cường Thông tin-Giáo dục-Truyền thông cho người bệnh, tập trung vào nam giới và nhóm có học vấn thấp. Nội dung truyền thông tập trung vào 4 nội dung chính về tuân thủ điều trị: sử dụng thuốc, thay đổi lối sống, đo huyết áp hàng ngày và tái khám định kỳ.