THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO NHÂN VIÊN Y TẾ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2021

THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO NHÂN VIÊN Y TẾ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2021
Trần Thị Lý1, Lê Văn Nhân2, Nguyễn Phi Hùng2, Trần Quốc Thắng3
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Đại học Văn Hiến
3 Viện Sức khỏe cộng đồng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Đào tạo y khoa liên tục (Continuing Medical Education-CME) là quá trình nhân viên y tế (NVYT) không ngừng cập nhật những kiến thức và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh và hệ thống y tế. Mục tiêu: Tổng hợp và phân tích thực trạng và các yếu tố liên quan đến công tác đào tạo liên tục (ĐTLT) cho NVYT. Phương pháp: Tổng quan tài liệu có hệ thống (Systematic review). Kết quả: Tìm kiếm và phân tích 12 công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến công tác ĐTLT cho NVYT. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về thực trạng ĐTLT cho NVYT được thực hiện tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, trên nhiều đối tượng khác nhau. Kết luận: Nhu cầu tham gia ĐTLT của NVYT rất cao (trên 80%). Tỷ lệ NVYT được ĐTLT chưa cao (trung bình dưới 60%). Các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động ĐTLT gồm: Sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị; Chuẩn hóa chương trình, tài liệu đào tạo; Nghiệp vụ của giảng viên. Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ĐTLT gồm: Thiếu cán bộ chuyên trách về ĐTLT; Kinh phí hạn chế; Quá tải với công việc; Hình thức đào tạo chưa đa dạng, chủ yếu giảng lý thuyết. 

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02232

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Đào tạo liên tục là một hình thức bảo đảm duy  trì,  cập  nhật  trình  độ,  kỹ  năng,  đạo  đức nghề nghiệp của nhân viên y tế trong các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế. Vai trò của đào tạo liên tục trongviệc đảm bảo và nâng  cao chất lượng của hệ thống chăm sóc y tế ngày càng trở nên quan trọng. Trong  nhiều  năm  qua,  công  tác  ĐTLT  cho NVYT đã được các cơ sở y tế, các nhà khoa học, các chuyên gia hoạch định chính sách quan tâm, nghiên cứu dưới nhiều góc độkhác nhau, với hệ thống tài liệu vô cùng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên có rất ít nghiên cứu tổng quan đề cập về vấn đề này. Để tiếp tục tổng hợp một cách đầy đủ, toàn diện, chúng tôi đã tiến hành thu thập và rà soát các nghiên cứu về ĐTLT cho NVYT, phân tích thiết kế nghiên cứu, kết quả ĐTLT, nhu cầu ĐTLT và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác ĐTLT cho NVYT tại các cơ sở y tế.Để hiểu rõ hơn về thực trạng công tác ĐTLT cho  NVYT,  chúng  tôi  tiến  hành  nghiên  cứu chuyên đề “Tổng quan các nghiên cứu về thực trạng đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế,  giai đoạn 2010-2021”với hai mục tiêu:

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Đào tạo liên tục, nhân viên y tế, yếu tố liên quan

Tài liệu tham khảo
1. Trần Hữu Thắng, Nhu cầu đào tạo liên tục về xử trí một số bệnh không lây nhiễm của cán bộ y tế xã tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm giải pháp can thiệp. Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội, 2019. 
2. Nguyễn Thị Hoài Thu, Đánh giá nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng, bệnh viện Phổi Trung ương, giai đoạn 2015-2017. Luận văn thạc sỹ y tế công cộng, trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội, 2017. 
3. Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nghiên cứu về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tại một số bệnh viện đa khoa trung ương và tuyến tỉnh/thành phố tại Việt Nam, giai đoạn 2014-2016. Luận văn thạc sỹ y tế công cộng, trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội, 2017. 
4. Trần Tấn Hiếu, Đánh giá công tác đào tạo liên tục cho bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, giai đoạn 2016-2019. Đề tài cấp cơ sở, năm 2019. 
5. Lưu Thị Minh Nguyệt, Võ Thanh Quang, Chu Huyền Xiêm, Công tác đào tạo liên tục cho điều dưỡng tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, giai đoạn 2014-2016. Tạp chí Y tế công cộng, tập 01, số 01, 2017.