THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020
Lê Thị Thanh Tâm
TS. Lê Thanh Hải
Nghiên cứu “Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh năm 2020” với 2 mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng quản lý trang thiết bị y tế và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị y tế. Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, định lượng kết hợp định tính. Nghiên cứu định lượng được thu thập thông qua hồ sơ trang thiết bị y tế và thực hiện phát vấn 50 cán bộ trực tiếp quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế. Nghiên cứu định tính được thực hiện bởi 06 cuộc phỏng vấn sâu và 07 cuộc thảo luận nhóm.
Đối tượng nghiên cứu bao gồm là 68 trang thiết bị y tế có giá ≥ 10.000.000 đồng; Hồ sơ trang thiết bị y tế, báo cáo tài chính liên quan trang thiết bị y tế; Nhân viên y tế bao gồm: Lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo khoa, phòng và nhân viên tại các khoa có liên quan trực tiếp, gián tiếp đến quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
Trang thiết bị y tế được bệnh viện đầu tư rất ít (7,4%), tần suất sử dụng trang thiết bị thấp chiếm 51,5%, trang thiết bị không sử dụng chiếm 23,5%, điều này cho thấy hiệu quả đầu tư thấp. Hồ sơ các thiết bị chưa đầy đủ, chủ yếu là thiếu nhật ký vận hành và tài liệu phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa, trang thiết bị y tế có chứng chỉ sử dụng chiếm 98,5%, tất cả trang thiết bị đều được xây dựng quy trình sử dụng, quy trình vận hành nhưng kiểm định, kiểm chuẩn thì chỉ được thực hiện định kỳ và chưa đầy đủ, kiểm định sau sửa chữa chưa thực hiện. Kính phí bảo dưỡng trang thiết bị còn thấp; hệ thống thông tin và nhân lực bảo dưỡng, sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu.
Bệnh viện cần thường xuyên kiểm tra giám sát, nhất là quản lý thực trạng tại các khoa, phòng để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm kịp thời, quản lý tốt nguồn thu của bệnh viện và bổ sung nhân lực cán bộ chuyên ngành kỹ thuật trang thiết bị y tế để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.