THỰC TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Lê Quang Huy1, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa2, Trương Viết Trường2, Nguyễn Thị Phương Lan2
1 Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên
2 Trường Đại học Y dược Thái Nguyên
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Xử lý chất thải y tế là vấn đề cần được quan tâm bởi các nguy cơ rủi ro từ chất thải y tế ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như sức khỏe con người. Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả thực trạng xử lý chất thải y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Phương pháp: nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt ngang thực hiện với 06 khoa và 32 trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Kết quả: cho thấy có 50% các khoa và 25% các trạm y tế xử lý sơ bộ chất thải y tế tại nơi phát sinh; 100% các khoa thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên; 81,3% trạm Y tế xử lý chất thải nguy hại bằng hình thức vận chuyển lên trung tâm Y tế, 40,6% bằng đốt thủ công, 37,5% bằng hình thức chôn, vùi và 25,0% bằng đổ vào hố chung với các loại rác khác. Các tác giả khuyến nghị các khoa, Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cần thực hiện đúng cách xử lý chất thải y tế theo quy định.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00976

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chất thải y tế là một vấn đề có ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội và sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, dưới áp lực từ việc gia tăng dân số, các  bệnh  truyền  nhiễm  như  COVID-19,  tay -chân -miệng,  sốt  xuất  huyết…diễn  biến  ngày càng phức tạp, do vậy lượng chất thải y tế phát sinh sẽ ngày càng lớn hơn và là gánh nặng cho cả ngành Y tế cũng như toàn xã hội. Nhìn chung các cơ sở  y tế tuyến tỉnh, huyện đều  có quan tâm, có biện pháp xử lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường theo khả năng hiện có. Tuy nhiên ở trạm y tế thì vấn đề xử lý chất thải y tế đang có nhiều bất cập. Đa số các trạm y tế xã, phường, thị  trấn  chỉ  xử  lý  chất  thải  y  tế  bằng  phương pháp đốt thủ công như đốt lộ thiên, đốt trong các lò đốt thủ công xây bằng gạch thường hoặc chôn lấp thiếu an toàn.Thực trạng xử lý chất thải y tế tại các khoa và trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hiện nay ra sao? Chính vì vậy chúng tôi nghiên  cứu  đề  tài  này  nhằm  mục  tiêu:  Mô  tả được thực trạng xử lý chất thải y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm 2021. Số liệu của bài báo được trích từ nguồn số liệu của đề tài:

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Chất thải y tế, xử lý chất thải, trung tâm Y tế, Thái Nguyên

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2015), "Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 giữa Bộ Y tế và Bộ tài nguyên và môi trường, quy định về quản lý chất thải y tế". 
2. Bùi Huynh Định (2019), Thực trạng hoạt động quản lý chất thải y tế tại huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, Luận án bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 
3. Trần Đại Tri Hãn và các cộng sự (2016), "Tình hình quản lý chất thải rắn y tế tại các trạm y tế xã, thị trấn ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình", Y Học TP. Hồ Chí Minh Phụ Bản Tập 20 – Số 5, tr. 475 -479.