TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
Phạm Văn Minh1, Phan Thị Kiều Loan1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Suy giảm nhận thức do chấn thương sọ não có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực bao gồm chú ý, ngôn ngữ, trí nhớ, nhận thức tri giác và chức năng điều hành. Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả phục hồi chức năng nhận thức trên người bệnh chấn thương sọ não. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tiến cứu, so sánh kết quả trước và sau can thiệp trên 33 bệnh nhân bệnh nhân chấn thương sọ não trên 18 tuổi vào điều trị nội trú tại bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội. Kết quả và kết luận: Bệnh nhân chấn thương sọ não chủ yếu là nam giới chiếm tỷ lệ 78,8%, nữ giới chiếm 21,2%, tỷ lệ nam/nữ là 3.71/1.  Độ tuổi và giới tính không ảnh hưởng đến phục hồi chức năng nhận thức của bệnh nhân chấn thương sọ não (p> 0,05). Những bệnh nhân có thời gian mắc bệnh dưới 6 tháng và trên 6 tháng không ảnh hưởng đến PHCN nhận thức của bệnh nhân chấn thương sọ não (p> 0,05).

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00761

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Theo số liệu của tổ chức Ytế thế giới, hàng năm tại Việt Nam chấn thương sọ não (CTSN)là nguyên nhân dẫn đến tử vong xếp hàng thứ tư, làm  21.000  người  chết  trong  năm  2012  (theo WHO,  2015). CTSNlà một trongnhững nguyên nhân hàng đầu gây ra khuyết tật ở Hoa Kỳ, ước tính khoảng 13,5 triệu ngườichịu ảnh hưởng [1]. Người sống sót thường có những khiếm khuyết, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ và gia đình. Suy  giảm  nhận  thức  do  CTSN  có  thể  ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực bao gồm chú ý, ngôn ngữ,  trí  nhớ,  nhận  thức  tri  giác  và  chức  năng điều hành. Suy giảm nhận thức thể hiện rõ khi họ khó hoạt động và hòa nhập xã hội. Nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra rằng khoảng 43% số bệnh nhân bị khuyết tật trong thời gian 6 tháng hoặc lâu hơn, được đặc trưng bởi hạn chế chức năng hoạt động và/hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần4. Gần đây một phần tưbệnh nhân CTSN từ trung bình đến nặng không thể trở lại làm việc trong năm đầu sau chấn thương[2]. Điều trị cho sự rối loạn này bao gồm điều trị thuốc  và  phục  hồi  chức  năng  trong  đó  PHCN nhận thức được nhấn mạnh là đem lại hiệu quả đáng kể và cần được can thiệp sớm[3]. Tại Việt Namhiện naycác đề tài vềPHCN chủ yếu là các nghiên cứu về đánh giá mức độ PHCN vận động chứ chưa đề cập đến nhận thức đặc biệt là tìm hiểu các yếu tố liên quan đến kết quả phục hồi chức  năng  nhận  thức  trên  người  bệnh  chấn thương  sọ  não. Vì  vậy  chúng  tôi  tiến  hành nghiên cứu:Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả phục hồi chức năng nhận thức trên người bệnh chấn thương  sọ não tại Bệnh  viện Phục hồi chức năng Hà Nội