Tìm hiểu triệu chứng lúc mới vào viện lẩn đầu vể đặc điếm lâm sàng và huyết học của bệnh lơxêmi kinh dòng hạt

Tìm hiểu triệu chứng lúc mới vào viện lẩn đầu vể đặc điếm lâm sàng và huyết học của bệnh lơxêmi kinh dòng hạt.Bệnh Lơxêmi kinh dòng hạt nằm trong hội chứng tăng sinh tuỷ ác tính, bao gồm: Dị sản tuỷ xương và xơ hoá tuỷ, tăng tiểu cầu vô căn, bệnh đa hổng cầu và bệnh Lơxêmi kinh dòng hạt.

Bệnh Lơxêmi kinh có nhiều thể: Lơxêmi kinh dòng Mono, Lơxêmi kinh dòng Mono-Myelo, Lơxêmi kinh dòng lympho, Lơxêmi kinh tế bào tóc (hairy cell leukemia) thể này chủ yếu tăng tế bào lympho B, còn hội chứng Sesary và Mycosis Fongoide thì biểu hiện triệu chứn,g ở da và tăng ác tính dòng tế bào lympho T. Nhưng thể bệnh Lơxẽmi kinh dòng hạt là thường gặp hơn cả.

ở Việt Nam, bệnh Lơxêmi kinh dòng hạt cũng thường gặp, chiếm một tỷ lệ trung bình khoảng từ 5

–    6% trong các bệnh máu và cơ quan tạo máu. Theo Bạch Quốc Tuyên (1982 – 1986) đã có 77 bệnh nhân Lơxêmi kinh dòng hạt và 110 bệnh nhân bị Lơxêmi cấp.

Trong điều kiên thực tế Việt Nam cần xác định lại triệu chứng ban đầu của bệnh, vi vậy công trinh nghiên cứu này nhằm mục đích sau đây:

1.    Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan của bệnh biểu hiện lúc mới vào viện lần đầu.

2.    Nghiên cứu các chỉ số tế bào máu và tuỷ, ở cùng một thời điểm với biểu hiện lâm sàng.

3.    Đánh giá sự rối loạn nhiễm sắc thể Philadelphie và tăng axit uric huyết thanh ở bệnh nhân lúc chưa có tác động điểu trị.

Mục đích nghiên cứu trên đây nhằm làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về áp dụng các phương pháp điều trị thích hợp theo từng giai đoạn của bệnh Lơxêmi kinh dòng hạt.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu

1.    Đối tượng nghiên cứu:

Gồm các bệnh nhân bị bệnh Lơxêmi kinh dòng hạt vao điểu trị tại Khoa Bệnh máu Viện huyết học truyền máu Trung ưpng – bệnh viện Bạch Mai năm

1997.

2.    Phương pháp nghiên cứu:

2.1.    Phương pháp lâm sàng:

Làm bệnh án theo mẫu nghiên cứu để thống kê các triệu chứng lâm sàng ngay lúc bệnh nhân mới vào viện lần đầu và đổng thời cũng làm xét nghiệm.

3.2.    Phương pháp cận lâm sàng:

–    Làm các xét nghiệm huyết đổ, tuỷ đổ và nhiễm sắc thể Philadelphie tại các Labo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

–    Làm xét nghiệm axit uric huyết thanh tại Khoa sinh hoá Bệnh viện Bạch Mai (Gửi mẫu máu và xin kết quả).

–    Các chỉ số tế bào máu bình thường được tham khảo nhiều tài liệu đã công bố của Vũ Triệu An 1967 (1) Bộ Y tế 1975 (6), Bạch Quốc Tuyên 1984 (15) va Đỗ Trung Phấn 1996 (8).

–    Kỹ thuật xét nghiệm huyết đồ: Tiến hành kỹ thuật và đọc kết quả về công thức bạch cầu dựa theo chỉ số máu ngoại vi người bình thường năm 1996 (8) và kỹ thuật xét nghiệm huyết học – truyẹn máu 1984 (15) lập công thức bạch cầu dựa trên kính hiển vi quang học, đếm trêm 100 tế bào bạch cầu và tính tỷ lệ % của mỗi loại.

–    Tiến hành kỹ thuật và đọc kết quả về các chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết sắc tố, hematocrit, TTTBHC, NĐHSTTBHC, LHSTTBHC được thực hiện trên máy đếm huyết cầu tự đông DATACELL 16 của Pháp do hãng Groupe Lisabio sản xuất (8).

–    Kỹ thuật xét nghiệm tuỷ đổ:

Vị trí chọc tuỷ ở gai chậu sau trên, nhuộm tế bào bằng phương pháp Pappenhlim và các phương pháp hoá học tế bào cần thiết (10,11).

Tiến hành đọc kết quả về công thức tuỷ đổ dựa theo kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu 198-4(15).

Tiến hành đọc kết quả vể số lượng tế bào tuỷ được thực hiện trên máy đếm huyết cẩu tự động DATACELL 16 của Pháp do hãng Groupe Lisabio sản xuất (8).

–    Xét nghiệm nhiễm sắc thể Philadelphie bằng phương pháp nuôi cấy tế bào tuỷ, tế bào máu trong 24 giờ và phân tích tổn thương nhiễm sắc thể trên tiêu bản nhuộm bằng R (16).

2.3.    Phương pháp toán học: Phương pháp thống kê y học để xử lý số liệu thích hợp.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00020

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890