Tim mạch học can thiệp nguyên lý và thực hành 2E 2017

Tim mạch học can thiệp nguyên lý và thực hành 2E 2017. Hướng dẫn chuyên môn mang tính thẩm quyền quốc tế, được các chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới biên soạn bao quát tất cả những khía cạnh của tim mạch học can thiệp.

Ấn bản Tim mạch học can thiệp 2e 2017 phiên bản mới nhất được bổ sung thêm 46 chương mới.

Đây là cuốn sách cực kỳ súc tính tổng quan từng khía cạnh, lý giải đầy đủ những câu hỏi mà bạn đặt ra trong quá trình can thiệp, cơ chế điều trị, kỹ thuật sử dụng máy, chăm sóc bệnh nhân sau can thiệp, chỉ định và chống chỉ định.

Cuối mỗi chương là hệ thống câu hỏi giúp bạn tổng hợp đánh giá kiến thức.

Đây sẽ là một tài liệu tham khảo tuyệt vời cho cách chuyên gia tim mạch nói chung và và người làm tim mạch can thiệp nói riêng. Đây là một tổng quan rộng rãi đại diện cho tất cả các chủ đề hiện tại trong can thiệp can thiệp.

Năm Xuất bản:

      2017

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Product details

Hardcover: 816 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 2 edition (January 30, 2017)

Language: English

ISBN-10: 1118976037

ISBN-13: 978-1118976036