Tim mạch học Nhi khoa, Sơ sinh và Vị thành niên, toàn tập 9E

Moss & Adams Tim mạch học Nhi khoa, Sơ sinh và Vị thành niên, toàn tập 9E 2016.Phiên bản thứ 9 của tham khảo tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực tim mạch học Nhi khoa cung cấp tham khảo cập nhật, toàn diện bao trùm mọi chủ đề của lĩnh vực đang có sự phát triển nhanh chóng này.

Các chương mới dựa trên yêu cầu của độc giả, hai chuyên gia mới tham gia vào biên tập, cùng các tác giả mới nổi tiếng thế giới, đi kèm phiên bản điện tử giúp cho Moss và Adam, Tim mạch học Nhi khoa là tham khảo bạn sẽ luôn cần đến để cung cấp chăm sóc bệnh nhân tối ưu nhất.

Từ đầu đến cuối sách, tham khảo đã dành được giải thưởng xuất bản này bao gồm 2 tập, cung cấp thông tin thẩm quyền, cập nhật bạn cần để chăm sóc cho những bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh tim mạch.
– Các chương mới bao quát sự phát triển cấu trúc và chức năng của cơ tim, Thử thách toàn cầu của bệnh tim mạch, Ảnh hưởng của bệnh tim bẩm sinh với các hệ cơ quan khác, Bệnh cơ tim không co thắt, thiết bị trợ tim Beyond, chuyển tiếp chăm sóc người lớn.
– Tất cả các chương đã được cập nhật, bao gồm thông tin mới quan trọng về sự phát triển di truyền và phôi thai học,
– Bao gồm các video hướng dẫn khám lâm sàng tim mạch, siêu âm tim, siêu âm mạch máu, CT mạch máu, bất thường cung động mạch chủ, phẫu thuật tim hở, biểu đồ hình thái học tim, audio tiếng tim bình thường và bất thường, các tiếng thổi…
– Tham khảo nhanh giúp bạn tìm hiểu thêm các tài liệu khác quan trọng
– Phiên bản điện tử cung cấp truy cập mọi nội dung sẵn có kèm theo rất nhiều nội dung mới, được cập nhật thường xuyên liên tục.

Năm Xuất bản:

      2016

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TRÍCH DẪN
Moss & Adams’ Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, Including the Fetus and Young Adult (2 Volume Set) Ninth Edition
by Hugh D. Allen MD FACC FAAP FAHA (Author)
List Price: $397.99
Hardcover: 1900 pages
Publisher: LWW; Ninth edition (March 19, 2016)
Language: English