Tinh chế và xác định một vài tính chất đặc trưng của lectin từ nhị hoa sen

Tên bài báo:Tinh chế và xác định một vài tính chất đặc trưng của lectin từ nhị hoa sen (Nelumbo nucifera) và hoa cây thiên lý (Telosma cordata)

Tác giả:    Nguyễn Quốc Khang

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1998    Số:    9    Tập:    269    Trang:    tr.:15-18

Tóm tắt:    

Đối tượng: nhị hoa sen và hoa cây thiên lý, hồng cầu các nhóm A,B,O chống đông bằng ACD, các hoá chất. Kết quả:Lectin nhị sen hoà tan tốt nhất bằng đệm PBS có pH 7,2;còn lectin hoa thiên lý hoà tan tốt vào nước cất. Có thể tinh chế theo quy trình đơn giản: chiết xuất kết tủa và sắc ký trao đổi ion trên cellulose. Chế phẩm thu được có độ tinh sạch cao gấp 5 lần (đối với sen) và 9 lần (đối với thiên lý) và chỉ còn một băng protein trong điện di SDS-polyacrylamide.Lectin nhị sen hoạt động thích hợp nhất ở phạm vi pH 8,3; còn lectin thiên lý hoạt động thích hợp nhất ở pH 5,5. Lectin nhị sen bị kìm hãm bởi hầu hết các đường nhưng mạnh nhất là fructose, Nac-glucosamine, arabinose và NAc-acid neuraminic, ngược lại lectin thiên lý chỉ bị kìm hãm bằng fructose, sacharose và NAc-acid neuraminic nhưng ở nồng độ cao hơn lectin sen

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0346

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890