Tình hình bệnh đái tháo đường tại bệnh viện TW Huế ( 1994-1998)

Tình hình bệnh đái tháo đường tại bệnh viện TW Huế ( 1994-1998).Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh chuyển hoá thường gặp. Các công trình điều tra cơ bản gần đây cho thây ĐTĐ ở nước ta có tỉ lệ khá cao. Do khác biệt về mức sổng, thói quen sinh hoạt, ăn uống, yếu tô di truyền … của người dân ở các vùng địa lý khác nhau mà ĐTĐ ở mỗi vùng sẽ có những nét đặc thù riêng. Vì vậy mục đích của nghiên cứu náy là góp phần tìm hiểu một số đặc điểm của bệnh ĐTĐ điều trị nội trú tại BVTW Huế trong 4 năm gần đây, nhằm góp phần vào việc nghiên cứu bệnh ĐTĐ ở nước ta.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

1.    Đối tượng nghiên cứu: tất cả các bệnh nhân ĐTĐ nhập viện điểu trị nội trú tại BVTW Huế từ 8/1994 – 8/1998: gổm 245 bệnh nhân với 369 bệnh án ra viện.

2.    Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu các bệnh án ra viên. Dữ kiện thu thập từ bệnh án được đưa vào protocol nghiên cứu rồi xử lý bằng phương pháp thống kê cổ điển.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00052

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890