Tình hình bệnh tật và sử dụng kháng sinh trước khi nhập viện của trẻ em dưới 5 tuổi

Tên bài báo:Tình hình bệnh tật và sử dụng kháng sinh trước khi nhập viện của trẻ em dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

Tác giả:    Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Kim Huyền, Phan Quỳnh Lan

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    6    Tập:    278    Trang:    23-25

Tên bài báo:Tình hình bệnh tật và sử dụng kháng sinh trước khi nhập viện của trẻ em dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

Tác giả:    Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Kim Huyền, Phan Quỳnh Lan

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00820

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890