Tình hình sử dụng dịch vụ chẩn đoán và điều trị sớm nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục ở phụ nữ mại dâm khu vực phía NamV iệt Nam

Tình hình sử dụng dịch vụ chẩn đoán và điều trị sớm nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục ở phụ nữ mại dâm khu vực phía NamV iệt Nam.
Tác giả: Nguyễn Vũ Thượng, Phạm Duy Quang, Nguyễn Duy Phúc, Khưu Văn Nghĩa, Trần Trung Tá, Bùi Minh Kha, Trần Phúc Hậu, Phan Trọng Lân.
Tóm tắt:
Xác định các yếu tố tác động đến việc đã từng đi khám hoa liễu ngay khi có biểu hiện bất thường ở đường sinh dục ở quần thể phụ nữ mại dâm (PNMD) tại khu vực phía nam. Phương pháp: 2.550 PNMD tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, và Tây Ninh đã được chọn vào nghiên cứu cắt ngang từ tháng 6 đến 12, 2010. Thông tin của người tham gia được hỏi trực tiếp qua phỏng vấn và đo lường tỷ số tỷ lệ (prevalence ratio) qua phân tích hồi qui Poisson đa biến để ước tính độ lớn của các yếu tố liên quan với đi khám ngay. Kết quả: 2.303/2.500 PNMD (33,3% là PNMD trực tiếp) đã từng có biểu hiện bất thường ở đường sinh dục và được đưa vào phân tích. Tỷ lệ đã từng đi khám hoa liễu ngay là 53,3% (khoảng tin cậy 95%: 51,2–55,3%). Phân tích đa biến cho thấy hành nghề tại thành thị, đã từng hành nghề ở nước ngoài và có kiến thức đúng về đường lây HIV và phản đối các quan niệm sai lầm phổ biến thì thường đi khám ngay hơn. Ngược lại, sử dụng rượu bia trong tháng qua, đã từng sử dụng ma túy và chồng/bạn trai có tiền sử hay triệu chứng các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (NKLTQDTD) trong 3 tháng qua thì dường như ít đi khám hoa liễu ngay khi có bất thường đường sinh dục. Các yếu tố liên quan được tìm thấy góp phần định hướng can thiệp dự phòng NKLTQDTD toàn diện hơn cho PNMD

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890