TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG NỘI KHOA 5E

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG NỘI KHOA 5E.Tăng cường tư duy và lập luận biện chứng của bạn cũng như phát triển kỹ năng chẩn đoán và cải thiện chăm sóc bệnh nhân với các trường hợp lâm sàng Nội khoa phiên bản thứ 5.

Với hơn 60 trường hợp lâm sàng thực tế được xây dựng từ thực tiễn lâm sàng, sách sẽ giúp bạn làm chủ kiến thức y học cơ sở (giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, bệnh học, miễn dịch học, sinh hóa…) để cung cấp chăm sóc tối ưu cho bệnh nhân.

Các tình huống lâm sàng Nội khoa cung cấp minh họa cho những khái niệm thiết yếu trong lĩnh vực Nội khoa.

Mỗi trường hợp đều đi kèm một thảo luận dễ hiểu về các khái niệm chủ chốt, các định nghĩa những thuật ngữ chính, các kinh nghiệm lâm sàng, và các câu hỏi ôn tập dạng vấn đáp để tăng cường trải nghiệm học tập của bạn. Với cuốn sách này, bạn sẽ học hiểu thay vì ghi nhớ.

Sách cũng sẽ trau dồi kỹ năng tiếp cận đến giải quyết các vấn đề lâm sàng và chăm sóc bệnh nhân.

Đây là tham khảo lý tưởng dành cho các bạn sinh viên Y khoa, nội trú Nội khoa cũng như các học viên sau đại học về nội khoa.

Năm Xuất bản:

      2016

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TRÍCH DẪN

Case Files Internal Medicine, Fifth Edition (LANGE Case Files) 5th Edition

by Eugene C. Toy, John T. Patlan MD, Mark T Warner

List Price: $39.00

Series: LANGE Case Files

Paperback: 608 pages

Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 5 edition (September 23, 2016)

Language: English