TÍNH KHẢ THI CỦA KĨ THUẬT SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM VÀ TỈ LỆ THAY ĐỔI BIẾN DẠNG CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT

TÍNH KHẢ THI CỦA KĨ THUẬT SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM VÀ TỈ LỆ THAY ĐỔI BIẾN DẠNG CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT
Lê Minh Khôi1, Trần Thanh Toàn2, Đặng Hoàng Vũ3, Bùi Thị Hạnh Duyên3, Phan Vũ Anh Minh3
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Khảo sát biến dạng cơ tim (strain) là kỹ thuật có nhiều triển vọng ở bệnh nhân (BN) nhiễm khuẩn huyết (NKH)/sốc nhiễm khuẩn (NK). Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào khảo sát tính khả thi của kỹ thuật này ở Việt Nam.
Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi, các yếu tố gây cản trở trong việc đánh giá độ biến dạng cơ tim bằng kĩ thuật siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở BNNKH/sốc NKH và tỉ lệ bệnh thay đổi biến dạng cơ tim ở nhóm BN này.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả từ tháng 06/2019-12/2019. Thực hiện khảo sát biến dạng cơ tim thất trái và thất phải ở BNNKH/sốc NKH.
Kết quả: Có 50 BN NKH/sốc NKH được đưa vào nghiên cứu. Số BN khảo sát được strain thất trái, thất phải và hai thất lần lượt là 20 (40%), 29 (58%) và 20 (40%). Có đến 21 BN (42%) strain không thực hiện được.
Nguyên nhân chính của thất bại khảo sát strain là cửa sổ siêu âm không đảm bảo chất lượng và rối loạn nhịp tim. Tỷ lệ BN có strain thất trái, thất phải và hai thất lần lượt là 55%, 55,1% và 45%.
Kết luận: Tỉ lệ thực hiện được biến dạng ở ít nhất một trong hai thất là 58%.Tỉ lệ giảm strain thất là khá cao ở BN NKH/sốc NK.

Nhiễm khuẩn huyết (NKH) là một trong những bệnh lý nguy hiểm và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Theo các số liệu thống kê ghi nhận được, hàng năm có trên 15 triệu bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết và ít nhất 6 triệu trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh lý này ở các quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người thấp – trung bình. Do quy mô mắc bệnh lớn, tỉ lệ tử vong cao, vì thế vào năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới đã xem xét nhiễm khuẩn huyết là một trong những vấn đề ưu tiên về y tế toàn cầu, với mục đích cải thiện việc chẩn đoán và xử trí nhiễm khuẩn huyết.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00048

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890