TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Lê Thị Ngọc Ánh1, Dương Thị Hương2, Nguyễn Văn Tập3, Phạm Công Chí4
1 Viện Y tế Công cộng Tp.HCM
2 Bệnh Viện Đa khoa Long An
3 Khoa Y Dược, Trường Đại Học Trà Vinh
4 Trung tâm Y tế Huyên Tân Hưng, Long An
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu:  Xác định tỉ lệ và các mức độ suy dinh dưỡng (SDD) của bệnh nhân (BN) ung thư bệnh viện đa Khoa Long An theo chỉ số khối cơ thể (BMI), Albumin và lympho bào máu. Xác định các yếu tố liên quan đến SDD theo BMI. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, trên 118 BN ung thư điều trị nội trú tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Long An, từ tháng 4 -9/2020; Có chẩn đoán ung thư, có xét nghiệm về Albumin máu, lympho bào máu. Kết quả: Tuổi trung vị BN (66 tuổi), nam 61%; sống tại nông thôn 63,5%. Đánh giá theo lympho bào máu, tỷ lệ 72,9% SDD (nặng 17%; nhẹ và vừa 56,9%). Đánh giá theo Albumin, tỷ lệ 70,3% SDD (nặng 8,5%; nhẹ và vừa 61,8%). Đánh giá theo BMI, tỷ lệ 55,1% SDD (nặng 19,5%; nhẹ và vừa 35,6%). Yếu tố nơi chốn, giảm chức năng vận động và albumin có liên quan đến SDD theo BMI. Người ở thành thị ít bị SDD hơn nông thôn OR=0,5 (KTC95% 0,2-0,9). Những BN bị giảm chức năng vận động mắc SDD cao gấp 3,2 lần so với người không bị giảm chức năng vận động (OR=3,2, KTC95% (1,5-6,8)). BN có albumin <35g/l mắc SDD cao gấp 2,4 lần so với người có albumin ≥35g/l (OR=2,4 (KTC95% 1,1-5,4)). Kết luận:  Đa số BN ung thư bị SDD. Cần tăng cường tư vấn, can thiệp dinh dưỡng kịp thời, đầy đủ. Cần phối hợp nhiều phương pháp đánh giá dinh dưỡng khác nhau để kịp thời phát hiện sớm tình trạng SDD của BN.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00830

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Suy dinh dưỡng là tình trạng thường gặp nhất ởBN  ung  thư.  Theo Sa ́nchez-Lara  (2013)  có đến 40–80% BN ung thư bị SDD ở các mức độ khác nhau, theo loại u, vị trí, giai đoạn bệnh và chiến lược điều trị. SDD ở BN ung thư làm gia tăng chi phí nằm viện, tăng nhiễm trùng bệnh viện, giảm đáp ứngvới  hóa  trịvàtăng tử vong [2]. Hiện  nay,  có  nhiều phương pháp đánh giá mức độSDD,  giúp  phát hiện sớm  hỗ trợ dinh dưỡng kịp thờicho người bệnh. Nghiên cứu được thực hiện với 2 mục tiêu sau: -Xác định tỉ lệ và các mức độ SDD của BN ung thư điều trị nội trú  bệnh viện đa Khoa Long An  theo  chỉ  số  khối  cơ  thể  (BMI),  Albumin  và lympho bào máu. -Xác định các yếu tố liên quan đến BN suy dinh dưỡng theo BMI.