Tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 6-24 tháng tuổi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 6-24 tháng tuổi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Tác giả: Lưu Thị Mỹ Thục, Phạm Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy Hồng
Tóm tắt:
Với mục tiêu nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của 500 trẻ từ 6-24 tháng tuổi được nhập viện tại bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 7 đến tháng 10/2017. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả cho thấy, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 37,5%, thấp còi 28,2%, còi cọc 26,9%. Trẻ bị suy dinh dưỡng chủ yếu là mức độ vừa ở cả 3 thể. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở cả 3 thể có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm tuổi, suy dinh dưỡng gặp nhiều nhất ở trẻ từ 12-17 tháng tuổi, tiếp đến là nhóm 6-11 tháng tuổi. Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng vẫn còn cao ở nhóm trẻ được nhập viện tại bệnh viện đặc biệt ở thể nhẹ cân và thấp còi. Bệnh viện có vai trò rất lớn trong việc truyền thông dinh dưỡng góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, cải thiện tầm vóc Việt.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890