Tình trạng tử vong do bệnh tim mạch tại tỉnh Bắc Ninh, 2005-2008

Tình trạng tử vong do bệnh tim mạch tại tỉnh Bắc Ninh, 2005-2008
The mortality due to cardiovascular diseases of population in bac ninh province, 2005-2008
Tác giả: Trần Quốc Bảo, Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Dương Truyền, Tô Thanh Lịch, Lê Trần Ngoan
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu mô tả hồi cứu về thực trạng tử vong do một số nhóm bệnh tim mạch của cộng đồng tỉnh Bắc Ninh ở giai đoạn 2005-2008. Toàn bộ các trường hợp tử vong do bệnh tim mạch của dân cư thuộc diện quản lý hộ khẩu của tỉnh Bắc Ninh từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/12/2008 là đối tượng nghiên cứu. Sử dụng phiếu “Báo cáo nguyên nhân tử vong” để thu thập 5 biến số cho mỗi trường hợp tử vong: họ và tên, tuổi, giới, ngày mất và nguyên nhân tử vong chính, theo mẫu ghi chép tử vong A6/YTCS bởi trạm y tế xã. Nguyên nhân tử vong chính được mã ICD-10 theo nhóm nguyên nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong tổng số 16.806 trường hợp tử vong thô, có 3.690 do nguyên nhân các bệnh tim mạch (ICD-10: I00-I99) với tỷ suất tử vong là 89,46/100.000 dân, chiếm 21,96% của tất cả các nguyên nhân và xếp thứ 2 sau ung thư. Trong số tử vong do bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não chiếm tỷ lệ cao nhất (61,84%), tỷ suất tử vong 55,33/100.000 dân. Như vậy các bệnh tim mạch là một trong nhưng nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của cộng đồng tỉnh Bắc Ninh, trong đó chủ yếu là do nhóm bệnh mạch máu não. Phát hiện sớm, quản lý điều trị tăng huyết áp và dự phòng nguy cơ đột quỵ cần được ưu tiên cao ở tỉnh Bắc Ninh.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890