Tình trạng vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng

Tình trạng vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 2015
Tác giả: Trần Đắc Tiến, Nguyễn Thị Phương Liên, Trần Huy Hoàng, Trần Thị Vân Phương, Nguyễn Thanh Dương, Phạm Văn Thắng, Phạm Duy Thái, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá tình trạng vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh kháng kháng sinh nhóm betlactam phổ rộng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam năm 2015 thông qua việc xác định vi khuẩn đường ruột sinh ESBL. Tổng số 265 người khỏe mạnh thuộc 80 hộ gia đình được lựa chọn vào nghiên cứu. Các đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn và được lấy mẫu phân làm xét nghiệm bằng các kỹ thuật gồm: nuôi cấy trên môi trường ChromID ESBL chọn lọc để xác định VKĐR sinh ESBL, kỹ thuật PCR sử dụng các đoạn mồi đặc hiệu để phát hiện các gen mã hóa ESBL và kỹ thuật xác định nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi khuẩn phát triển. Kết quả cho thấy: i) tình trạng vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh kháng kháng sinh nhóm betalactam phổ rộng ở mức rất cao (87,5%); ii)100% chủng VKĐR sinh ESBL được xác định trên người khỏe mạnh là vi khuẩn E.coli, kiểu gen mã hóa chiếm tỷ lệ cao nhất tương ứng là TEM (47,6%) và tiếp đến là gen CTX – M (37,0%); iii) tính KKS của vi khuẩn E. coli ở người khỏe mạnh đối với một số loại KS nhóm betalactam là rất trầm trọng: Ampicillin và Cephalothin là 100%, Cefuraxime là 98,7%. Duy nhất chỉ có kháng sinh Imipenem còn nhạy cảm cao với vi khuẩn đường ruột (98,3%). Việc tiếp tục theo dõi tình trạng kháng kháng sinh ở các nhóm cộng đồng khác nhau cũng như các yếu tố có liên quan là rất cần thiết để góp phần xây dựng chiến lược phòng chống kháng kháng sinh tại Việt Nam.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890