Tổng hợp mequinol trong điều kiện Việt Nam

Tên bài báo:Tổng hợp mequinol trong điều kiện Việt Nam

Tác giả: Trương Phương, Trịnh Văn Tiên

Tên tạp chí: Dược học

Năm xuất bản: 1998 Số: 10 Tập: 270 Trang: 21-23

Tóm tắt:

Dùng quy hoạch thực nghiệm để xử lý kết quả nhằm chọn được các thông số tối ưu. Sản phẩm tổng hợp được tiến hành kiểm tra về độ tinh khiết và xác định cấu trúc bằng các phương pháp hóa lý. Triển khai sắc ký trên nhiều hệ dung môi khác nhau nhằm kiểm tra độ tinh khiết và xác định thêm các thông số đặc trưng cho mequinol. Đã tổng hợp mequinol một chất có tác dụng trị nám trên cơ sở hydroquynol, methyliodid, dimethylsulfat là những nguyên liệu có sẵn ở Việt Nam hay dễ tổng hợp, qui trình đơn giản dễ thực hiện, Xác định độ tinh khiết và xác định các thông số đặc trưng của sản phẩm tổng hợp

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0385

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890