Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của các dẫn chất thioure

Tên bài báo:Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của các dẫn chất thioure
Tác giả:    Trương Phương, Ngô Duy Tuý Hà
Tên tạp chí:    Dược học
Năm xuất bản:    1999    Số:    12    Tập:    284    Trang:    14-16
Tóm tắt:    
Thioure có trong thành phần nhiều thuốc: ngủ, kháng giáp trạng, kháng lao, kháng nấm. Bằng phản ứng giữa anilin và CS2 trong môi trường thu được các chất tổng hợp được thử nghiệm tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm. Nhiều chất có tác dụng mạnh trên vi khuẩn gram+ nhưng yếu trên vi khuẩn gram âm, tác dụng tốt trên các chủng vi nấm thử nghiệm. Có 2 chất tác dụng tốt trên Candida albicans

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0364

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890