TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID, GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID, GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y
Trần Thị Hường1
TÓM TẮT
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong khai thác sử dụng thư viện là nhu cầu rất cần thiết giúp bạn đọc tra cứu tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và tiện lợi, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện Quân y (HVQY). Ứng dụng CNTT trong Thư viện là sử dụng các trang thiết bị hiện đại, các phần mềm ứng dụng hỗ trợ tra cứu tìm tin, thiết bị chuyên dụng sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ. Việc xây dựng hệ thống Thư viện điện tử, Thư viện số, mạng tra cứu tìm tin qua mạng Misten và mạng Internet có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn đọc đến tra cứu tài liệu. Tuy nhiên, việc mượn, trả, sắp xếp tài liệu, kiểm kê… cần nhiều thời gian và nhân lực; việc quản lý tài liệu tại các kho mở, các phòng đọc chuyên biệt để tránh bị thất thoát tài liệu với nhiều lý do còn hạn chế. Để thuận tiện và giải quyết được các vấn đề bất cập trên, chúng tôi đưa ra một số giải pháp ứng dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) với hệ thống thông minh, tính năng chuyên dụng đã và đang giải quyết những khó khăn và thách thức nêu trên. Với tính năng “lưu thông – an ninh – kiểm kê”, RFID tối ưu hóa quỹ thời gian của nhân viên, đem lại sự thuận tiện, đảm bảo tính riêng tư và nâng cao tính chủ động của bạn đọc. Ứng dụng công nghệ RFID vào trong thư viện thực sự đã và đang đem đến những lợi ích trước mắt và lâu dài cho quy trình quản lý thư viện hiện đại, cho phép “truy tìm dấu vết” của các tài liệu xếp sai vị trí, tự động mượn trả, gia tăng an ninh thư viện.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00032

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890