TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THÙY TUYẾN GIÁP TRONG VI UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ

TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THÙY TUYẾN GIÁP TRONG VI UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ
Nguyễn Quang Trung1, Nguyễn Văn Hùng1, Trần Thế Diệu2
1 Bệnh viện đại học Y Hà Nội
2 Trường đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Tổng quan này nhằm để đánh giá kết quả sau phẫu thuật cắt thùy giáp (tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sống toàn bộ và tỷ lệ tái phát) và đưa ra các điều kiện để chỉ định phẫu thuật cắt thùy giáp ở bệnh nhân vi ung thư tuyến giáp (UTTG) thể nhú. Phương pháp: Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu PUBMED và EMBASE để đánh giá kết quả và điều kiện chỉ định của phương pháp phẫu thuật cắt thùy giáp cho vi UTTG thể nhú. Kết quả: Có 09 nghiên cứu gồm 5345 bệnh nhân trong tổng quan này, thời gian theo dõi trung bình 64,6 – 134,8 tháng. Trong các nghiên cứu này, chúng tôi không thấy trường hợp tử vong nào liên quan đến UTTG sau phẫu thuật cắt thùy giáp. Tỷ lệ sống không bệnh theo phương pháp Kaplein-Meier của nhóm cắt thùy thấp hơn ở nhóm cắt toàn bộ tuyến giáp. Tỷ lệ tái phát tổng thể sau phẫu thuật cắt thùy giáp là 2,5 %, vị trí tái sau phẫu thuật này tại thùy giáp còn lại là 75,3%, tại giường tuyến giáp là 1,5% và di căn hạch cổ là 23,2%. Không có trường hợp di căn xa trong thời gian theo dõi. Kết luận: Cắt thùy giáp có kết quả tương tự như cắt toàn bộ tuyến giáp trong vi UTTG thể nhú(tỷ lệ tử vong, thời gian sống toàn bộ, tỷ lệ tái phát). Do vậy có thể chỉ định cắt thùy giáp cho vi UTTG thể nhú với các điều kiện được thỏa mãn.  

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00573

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

     

Vi UTTG thể nhú theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), là các ung thư tuyến giáp thể nhú có đường kính tối đa 1 cm. Tỷ lệ mắc vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú ngày càng tăng  lên,  năm  2014  hơn  50%  các  trường  hợp UTTG mắc mới là vi UTTG thể nhú1–3. Tuy nhiên tỷ  lệ  tử  vong  liên  quan  đến  vi  UTTG  thể  nhúkhông tăng lên đáng kể.Hiện nay phẫu thuật là phương pháp chính để điều  trị  vi  UTTG  thể  nhú. Tuy  nhiên  vẫncó những  tranh  cãi  về  mức  độ  phẫu  thuật  vi UTTGthể nhú. Một số bác sĩ lâm sàng cho rằng dù tiên lượng tốt, nhưng vi UTTG thể nhúcó khả năngtái phát và di căn4–7. Nênphẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp được ủng hộ. Ngược lại, một số bác sĩ thấyrằng bệnh nhân vi UTTG thể nhú phải phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp là quá mức và không có cơ sở, như thiếu bằng chứng đầy đủ để chứng minh phương pháp này có thể làm  giảm  nguy  cơ  tái  phát  và  tử  vong8.  Các hướng dẫn gần đây của Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ cho rằng chỉ cắt bỏ thùy tuyến giáp có thể đủ để điều trị vi UTTG thể nhú9. Ở Việt Nam và trên thế giới chưa có nhiều nghiên cứu tổng quan về kết quả sau phẫu thuật cắt  thùy  giáp  ở  bệnh  nhân  vi  UTTG  thể  nhú. Chúng tôi thực hiện tổng quan này, nhằm đánh giá kết quả lâm sàng ở bệnh nhân vi UTTG thể nhú được phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp và tìm hiểu các điều kiện để chỉ định cắt thùy giáp đối với vi UTTG thể nhú của các tác giả trên thế giới. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1. Công cụ nghiên cứu:Nghiên cứu tổng quan này dựa trên protocols PRISMA-P 2009. 2. Nguồn cơ sở dữ liệuvà chiến lượctìm kiếm tài liệu.Chúng tôi tìm kiếm một cách hệ thống vào ngày 2 tháng 5 năm 2021 trên các cơ sở dữ liệu PubMed, EmBase và sử dụng từ khóa để  tìm  kiếm  qua  công  cụ  MESH  là: “Thyroidectomy”   AND   “Papillary   Thyroid  microcarcinoma”