TORTORA, CÁC NGUYÊN LÝ GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HOC NGƯỜI 15E

TORTORA, CÁC NGUYÊN LÝ GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HOC NGƯỜI 15E.Ấn bản mới của cuốn giáo trình toàn diện về Giải phẫu và Sinh lý người của Tortora tiếp tục thiết lập nên tiêu chuẩn cho thể loại sách giáo trình trong lĩnh vực này. Được biên soạn và minh họa một cách xuất sắc, cuốn sách này dành cho đối tượng sinh viên Y khoa trải qua khóa học 2 học kỳ về Giải phẫu học và Sinh lý học ở các trường Y, nó cung cấp một công cụ giảng dạy hoàn thiện và môi trường học tập phong phú cho cả giảng viên lẫn sinh viên.

Sách giới thiệu một cách nhất quán các nguyên lý của cấu trúc và chức năng cơ thể người. Với một bộ sưu tập các hình ảnh đồ họa được thiết kế một cách khoa học và sinh động bằng hệ thống đồ họa hiện đại nhất, cuốn sách này nhấn mạnh mối liên quan giữa sinh lý học bình thường và sinh lý bệnh học, giải phẫu học bình thường và giải phẫu bệnh học, cân bằng nội môi và sự mất cân bằng nội môi…

Ấn bản mới thứ 15 tiếp tục được cải thiện bao gồm hàng loạt hình ảnh minh họa mới, các ví dụ về ứng dụng và rối loạn lâm sàng; Thêm vào đường vẽ các mặt phẳng của cơ thể; Flowchart của các cơ chế phản hồi; Và các hỗ trợ học tập bao gồm các câu hỏi và câu trả lời; Các hướng dẫn phát âm thuật ngữ giải phẫu và sinh lý học; Bảng chú thích thuật ngữ ở từng chương; và các tóm tắt để ôn tập.

Cuốn sách này là một giáo trình lý tưởng dành cho sinh viên Y khoa cũng như giảng viên để học tập giải phẫu và sinh lý người một cách nhất quán và sinh động nhất.

Năm Xuất bản:

      2018

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Product details
Paperback
Publisher: Wiley (WileyPLUS Products); 15 edition (June 19, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1119492033