Triệu chứng học Lâm sàng toàn thư 6e

Triệu chứng học Lâm sàng toàn thư 6e.Cập nhật toàn diện và thiết kế đầy màu sắc mới, ấn bản thứ sáu của hướng dẫn toàn diện này bao trùm hơn 550 loại dấu hiệu và triệu chứng trong thực hành lâm sàng.

Hơn 300 dấu hiệu và triệu chứng quan trọng nhất được sắp xếp theo vần A-Z.
Mỗi đề mục bao gồm mô tả, các can thiệp cấp cứu [ Khi thích hợp], khai thác bệnh sử và khám lâm sàng, các nguyên nhân, các dấu hiệu và triệu chứng có liên quan, các khuyên nghị đặc biệt, các yếu tố về Nhi khoa, các yếu tố Lão khoa và tư vấn bệnh nhân.
Hơn 500 minh họa, bảng biểu và biểu đồ được tích hợp trong phiên bản này. Các phụ lục mô tả 250 dấu hiệu và triệu chứng ít gặp hơn và cung cấp các phiên dịch song ngữ Tiếng Anh – Tiếng Tây Ban Nha cho các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến.

Ấn bản này bao gồm các dấu hiệu và triệu chứng của các bệnh cấp cứu quan trọng. Đây là cuốn sách tốt nhất về dấu hiệu và triệu chứng, một công cụ hoàn hảo dành cho sinh viên.

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TÓM TẮT
Professional Guide to Signs and Symptoms
Lippincott
Hardcover: 816 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;
Sixth edition (March 24, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1608310981
ISBN-13: 978-1608310982