Tương tác của các tế bào miễn dịch và ung thư 2022

Tương tác của các tế bào miễn dịch và ung thư 2022. Trong lần xuất bản thứ hai, cuốn sách này tóm tắt vai trò của các tế bào miễn dịch trong việc ức chế và tiến triển khối u. Nó mô tả chi tiết lý do tại sao các tế bào khối u có thể tồn tại và lây lan bất chấp phản ứng chống khối u của các tế bào miễn dịch. Vì liệu pháp miễn dịch là một cách tiếp cận hấp dẫn đối với liệu pháp điều trị ung thư, cuốn sách này cũng cung cấp thông tin về hai chiến lược chính: kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch tế bào T thích ứng, tập trung vào các thử nghiệm lâm sàng gần đây trên người.
Một chương mới được bổ sung cũng tập trung vào vai trò của các tế bào Diệt tự nhiên trong sự tiến triển của khối u. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng thể hiện đại và toàn diện về các tế bào miễn dịch trong ung thư và là nguồn tài liệu không thể thiếu cho các nhà nghiên cứu và thực hành làm việc hoặc giảng dạy trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư và miễn dịch học.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tương tác của các tế bào miễn dịch và ung thư 2022
Interaction of Immune and Cancer Cells
Magdalena Klink, Izabela Szulc-Kielbik
Year:
2022
Publisher:
Springer
Language:
English
Pages:
358