TỤT HUYẾT ÁP SAU ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC TÍCH CỰC

TỤT HUYẾT ÁP SAU ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC TÍCH CỰC
Lê Cẩm Tú1, Phạm Thị Ngọc Thảo2
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đặt nội khí quản (NKQ) là một thủ thuật quan trọng cho việc hồi sức bệnh nhân. Thay đổi huyết động như tụt huyết áp (HA) sau đặt NKQ thường xảy ra và có thể liên quan đến kết cục xấu của bệnh nhân.
Mục tiêu: Xác định tỉ lệ tụt HA sau đặt NKQ và khảo sát mối liên quan giữa biến chứng này với kết cục của bệnh nhân hồi sức tích cực.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Với nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu, chúng tôi khảo sát 87 bệnh nhân đặt NKQ lần đầu tại khoa hồi sức tích cực (HSTC), bệnh viện đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, từ 15/11/2019 đến 15/6/2020. Dân số nghiên cứu là những bệnh nhân có huyết động ổn định trước đặt NKQ.
Kết quả: Trong 87 bệnh nhân đặt NKQ có 26 bệnh nhân tụt HA sau đặt NKQ (29,8%). Tỉ lệ tử vong chung là 38/87 (43,6%). Ở nhóm bệnh nhân có tụt HA sau đặt NKQ có 16/26 bệnh nhân tử vong (61,5%) so với nhóm bệnh nhân không có tụt HA sau đặt NKQ là 22/61 (36,1%) (p <0,05). Tụt HA sau đặt NKQ làm tăng nguy cơ tử vong trong bệnh viện lên 4,16 lần (KTC 95%, 1,70 – 13,60, p <0,05).
Kết luận: Biến cố tụt HA sau đặt NKQ khá phổ biến và có liên quan tăng nguy cơ tử vong trong bệnh viện.

Bệnh nhân nặng tại khoa Hồi sức Tích cực (HSTC) thường cần phải đặt nội khí quản (NKQ) để thông khí và cung cấp oxy. Đặt NKQ tại khoa HSTC thường trong tình trạng khẩn cấp và bệnh nhân thường trong tình trạng suy hô hấp nặng, huyết động không ổn định và các bệnh lý tim mạch kèm theo(1). Một trong những thay đổi huyết động thường gặp sau đặt NKQ là tụt huyết áp (HA) sau đặt NKQ. Tụt HA ở bệnh nhân nặng có liên quan đến tình trạng suy đa cơ quan và tử vong.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00034

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890