TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐƯỢC TƯ VẤN NGẮN CAI THUỐC LÁ 5A TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐƯỢC TƯ VẤN NGẮN CAI THUỐC LÁ 5A TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
Lê Khắc Bảo*
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Bệnh nhân xem lời khuyên cai thuốc lá từ nhân viên y tế là động lực quan trọng giúp họ cai thuốc lá. Tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A được chứng minh là khả thi có hiệu quả. Tỷ lệ bệnh nhân được tư vấn cai thuốc lá 5A tại Việt Nam chưa được nghiên cứu.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 400 bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định về tỷ lệ được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A.

Kết quả: 49,5% bệnh nhân nội trú, 58,5% bệnh nhân ngoại trú được hỏi tình trạng hút thuốc lá. Có 68,1% bệnh nhân nội trú và 91,3% bệnh nhân ngoại trú được khuyên cai (p <0,001), có 50,7% bệnh nhân nội trú và 58,8% bệnh nhân ngoại trú được đánh giá quyết tâm cai, 31,9% bệnh nhân nội trú và 52,5% bệnh nhân ngoại trú được hỗ trợ cai (p = 0,011); 17,4% bệnh nhân nội trú và 50% bệnh nhân ngoại trú được sắp xếp cai (p <0,001).

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định thấp hơn kỳ vọng của hướng dẫn quốc gia tư vấn cai thuốc lá. Tỷ lệ bệnh nhân nội trú được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A thấp hơn bệnh nhân ngoại trú.

Hút thuốc lá là gánh nặng trong sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam(1). Nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng trong giảm nhẹ gánh nặng này vì bệnh nhân xem lời khuyên cai thuốc lá từ nhân viên y tế là động lực quan trọng giúp họ cai thuốc lá. Tư vấn ngắn 5A chỉ mất khoảng 3 phút song đã được chứng minh có hiệu quả giúp giảm đáng kể tỷ lệ hút thuốc lá(2). Tháng 12/2018, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố hướng dẫn quốc gia tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, trong đó nhấn mạnh mọi bệnh nhân đến cơ sở y tế đều phải được nhân viên y tế tư vấn ngắn cai nghiện thuốc lá 5A.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00271

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890