TỶ LỆ HAO PHÍ VẮC XIN VÀ TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TẠI CÁC TỈNH/THÀNH KHU VỰC PHÍA NAM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2021

TỶ LỆ HAO PHÍ VẮC XIN VÀ TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TẠI CÁC TỈNH/THÀNH KHU VỰC PHÍA NAM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2021
Phan Thị Quỳnh Trâm1, Hồ Vĩnh Thắng1, Hoàng Anh Thắng1, Trịnh Trung Trực1, Võ Ngọc Quang1, Nguyễn Thị Cẩm Nhung1, Lê Thị Thắng1, Đặng Ngọc Diệu1, Trần Thị Quyên1, Hồ Hoàng Vũ2, Trần Thiện Thuần2
1 Viện Pasteur TP.HCM
2 Đại học Y Dược TP.HCM
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ hao phí vắc xin trong tiêm chủng mở rộng và các yếu tố liên quan tại các tỉnh/thành khu vực Phía Nam năm 2021. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 90 trạm y tế xã phường tại ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương và Vĩnh Long thông qua phương pháp chọn mẫu phân tầng hệ thống từ tuyến tỉnh, huyện, xã. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ hao phí vắc xin Sởi là 31,8%; MR 34,4%; DPT-VGB-Hib 0,7%; OPV 24,6%, DPT 56,3%; VAT 62,9%. Các vắc xin đống gói càng nhiều liều tỷ lệ hao phí càng cao, có mối tương quan với dân số, số đối tượng, số buổi tiêm chủng, địa hình. Vắc xin đơn liều DPT-VGB-Hib ít phụ thuộc vào những yếu tố trên. Nguyên nhân hủy lọ nguyên lọ chiếm chủ yếu là quá hạn 61%, tiếp theo vỡ lọ 17,5%. Những vắc xin đa liều có tỷ lệ hao phí cao hơn hẳn vắc xin đơn liều, vắc xin càng đống gói nhiều liều hao phí càng cao. Tỷ lệ hao phí vắc xin cao ở những vùng có địa lý núi cao và trung du, dân số ít, đối tượng tiêm chủng ít, những yếu tố trên này có mối tương quan với nhau. Trong khi đó vắc xin đơn liều lại không phụ thuộc vào những yếu tố trên phụ thuộc vào quy trình bảo quản và vận chuyển và kỹ năng quản lý của cán bộ kho của cán bộ kho và nhà quản lý tiêm chủng tuyến trên. Quá hạn là nguyên nhân chủ yếu hủy nguyên lọ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00519

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Từ khóa
Tỷ lệ hao phí vắc xin, quản lý vắc xin, tiêm chủng mở rộng, khu vực phía Nam

Tài liệu tham khảo
1. Organization WH. Monitoring vaccine wastage at country level: guidelines for programme managers. Geneva: World Health Organization; 2005. 
2. Trịnh Trung Trực*. Võ Ngọc Quang TQT, Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Anh Thắng, Phan Thị Quỳnh Trâm, Hồ Vĩnh Thắng. Thực trạng hệ số sử dụng vắc xin trong Tiêm chủng mở rộng tại 20 tỉnh/thành KVPN năm 2018. Tạp chí Y Học Dự Phòng. 2019:48. 
3. Minh VPTCMRKVPN-VPTpHC. Báo cáo hệ số sử dụng vắc xin Khu vực Phía Nam từ năm 2015 đến năm 2019. Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh. 2019. 
4. Báo cáo Tiêm chủng mở rộng Khu vực Phía Nam năm 2015. Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh. 2015. 
5. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (2017) Quyết định số 11/QĐ-VSDTTƯ Về việc phê duyệt định mức sử dụng, dự trử vắc xin vật tư Tiêm chủng trong dự án Tiêm chủng mở rộng. Thư Viện Pháp Luật. 
6. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (2019) Quyết định 1193/QĐ-VSDTTƯ "điều chỉnh mức sử dụng, dự trữ vắc xin và vật tư tiêm chủng trong Dự án Tiêm chủng mở rộng". Bộ Y Tế. 2019. 
7. Mohammed SA, Workneh BD. Practical experience of vaccinators and vaccine handlers in vaccine cold chain management: A phenomenological study. Ethiopian Journal of Health Development. 2021;35(1). 
8. Kure BC, Olugbenga OT, Mamzhil R, Crown S, Paul BA, Sabuwa BH, et al. Vaccine Management in North Central Nigeria: A Review of the Impact of Optimized Integrated Routine Immunization System, Kaduna State, Nigeria.

Vắc xin là một công cụ rất hiệu quả trong dự phòng một số bệnh truyền nhiễm.Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO),trên thế giới vắc xin hao phí trên 50%(1). Có nhiều yếu tố liên quan tới tỷ lệ hao phí vắc xin: dạng đóng gói của vắc xin, loại vắc xin, số đối tượng trong buổi tiêm chủng, điều kiện địa lý, mật độ  dân số,  hình thức tổ chức tiêm chủng, số buổi tiêm chủng/tháng, số điểm  tiêm  chủng/xã,  phường,  khả năng  vận động  và  tập  hợp  đối  tượng  trong  buổi  tiêm chủng…(1, 2).Theo báo cáo hệ số sử dụng vắc xin Khu vực Phía Nam năm 2019 –Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, hệ số sử dụng vắc xin toàn khu vực đối với vắc xin 20 liều năm 2015 là từ 1,65 đến năm 2019 là 1,9 (tỷlệ hao phí 37% -49%).  Trong đó,  năm  2019  tỷ  lệ  hao  phí  vắc  xin  DPT  tại Thành  Phố  Hồ  Chí  Minh  là  2.7  (63%),  Kiêng Giang,  Long  An,  Sóc  Trăng,  Bến  Tre  là  2,2 (54%)(3,  4), vượt định mức cho phép theo mức quy  định  về  hệ  số  sử  dụng  vắc  xin  cho  vùng đồng bằng tại Quyết định 11/QĐ-VSDTTƯ là 1.8 (45%)(4,  5). Vì  muốn tìm hiểu sâu hơn những lý do trên tại địa phương chúng tôi tiến hành  đề tài nghiên cứu: “Tỷ lệ hao phí vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tại các tỉnh/thành khu vực Phía Nam và các yếu tố liên quan năm 2021” với mục tiêu: Xác  định  tỷ  lệ  hao  phí  vắc  xin,  mối  liên quan về đối tượng tiêm chủng, nguyên nhân hao phí vắc xin  trong tiêm chủng mở rộng  tại khu vực Phía Nam năm 2021