TỶ LỆ NHÂN VIÊN Y TẾ THỰC HIỆN TƯ VẤN NGẮN CAI THUỐC LÁ 5A TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

TỶ LỆ NHÂN VIÊN Y TẾ THỰC HIỆN TƯ VẤN NGẮN CAI THUỐC LÁ 5A TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
Lê Khắc Bảo*
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Nhân viên y tế giữ vai trò then chốt giảm nhẹ gánh nặng hút thuốc lá. Tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A được chứng minh là khả thi có hiệu quả. Tỷ lệ nhân viên y tế tham gia tư vấn cai thuốc lá 5A tại Việt Nam chưa từng được nghiên cứu.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhân viên y tế thực hiện tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A cho bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 324 nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng khảo sát tỷ lệ nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định tư vấn cai thuốc lá 5A.

Kết quả: 70,7% nhân viên y tế thường xuyên hoặc rất thường xuyên hỏi tình trạng hút thuốc lá của bệnh nhân, 75% khuyên cai thuốc lá, 52,5% đánh giá ý muốn cai thuốc lá, 43,9% hỗ trợ cai thuốc lá và 51,2% giới thiệu đi tư vấn cai thuốc lá.

Kết luận: Tỷ lệ nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A thấp hơn yêu cầu của hướng dẫn quốc gia tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá. Cần tiến hành nghiên cứu định tính khảo sát rào cản nhận thức, thái độ, hành vi của họ đối với vấn đề tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A.

Tỷ lệ hút thuốc lá trong cộng đồng Việt Nam rất cao ở mức 45,3% cho nam và 1,1% cho nữ(1). Nhà nước và ngành y tế đã có nhiều động thái can thiệp tích cực nhằm giảm nhẹ gánh nặng này. Tháng 12/2018, Bộ Y tế đã công bố hướng dẫn quốc gia tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá(2). Hướng dẫn yêu cầu tất cả nhân viên y tế tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A cho mọi bệnh nhân đến cơ sở y tế

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00272

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890