Tỷ lệ nhiễm HIV và một số yếu tố liên quan trong nhóm nam tiêm chích ma túy tại Gia Lai năm 2014

Tỷ lệ nhiễm HIV và một số yếu tố liên quan trong nhóm nam tiêm chích ma túy tại Gia Lai năm 2014
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Công Thành, Phạm Thọ Dược, Trần Như Hải, Phạm Ngọc Thanh, Hồ Ngọc Gia, Bá Tường Đăng Phong, Nguyễn Thị Phụng Tiên, Bùi, Hoàng Đức, Võ Hải Sơn, Phan Thị Thu Hương, Phạm Hồng Thắng, Hoàng Thị Thanh Hà, Trần Hồng Trâm, Trần Đại Quang, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Anh Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ nhiễm HIV và các yếu tố liên quan trong nhóm nam tiêm chích ma túy (TCMT). Nghiên cứu đã sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 150 đối tượng TCMT tại tỉnh Gia Lai trong thời gian từ 6-9/2014. Kết quả cho thấy một số yếu liên quan chặt chẽ với sự lây nhiễm HIV trong nhóm TCMT như: dùng chung bơm kim tiêm (BKT) và thâm niên TCMT trên 3 năm. Quan hệ tình dục với gái mại dâm là 30,7% cảng báo nguy cơ lây nhiễm HIV đan xen giữa các nhóm nguy cơ cao. Kết quả phân tích hồi quy đa biến còn chỉ ra rằng nguy cơ nhiễm HIV tăng 6,7 lần nếu đối tượng TCMT dùng chung BKT, tăng lên 6,1 lần nếu có thời gian TCMT trên 3 năm và 4 lần nếu quan hệ tình dục với gái mại dâm hơn 1 lần/tháng. Những phát hiện của nghiên cứu cho thấy một số yếu tố có thể đưa nhóm TCMT có nguy cơ lây nhiễm HIV cao hơn và họ cũng có thể đặt những người khác có nguy cơ nhiễm HIV với hành vi nguy cơ của họ. Do đó, tỉnh Gia Lai nên mở rộng độ bao phủ các chương trình can thiệp dự phòng như "Bơm kim tiêm ","truyền thông thay đổi hành vi ", “ tư vấn xét nghiệm tự nguyện” và triển khai“ điều trị cai nghiện thay thế bằng Methadone”. Đặc biệt cần tăng cường truyền trông, tư vấn về tiêm chích và quan hệ tình dục an toàn cho đối tượng tiêm chích ma túy.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890