Tỷ lệ nhiễm Human Papillomavirus (HPV) và một số yếu tố liên quan ở sinh viên nữ 18-25 tuổi tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017

Tỷ lệ nhiễm Human Papillomavirus (HPV) và một số yếu tố liên quan ở sinh viên nữ 18-25 tuổi tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Tác giả: Bùi Thị Việt Hà, Chử Thị Ngọc Mai, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Thị Khánh Ly, Mai Thị Đàm Linh, Trần Thị Thanh Huyền, Trần Mỹ Hạnh, Nguyễn Công Khanh, Kim Mulholland, Đặng Đức Anh, Nguyễn Vân Trang*
Tóm tắt:
Human Papillomavirus (HPV) là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư đường sinh dục-hậu môn. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng nhiễm HPV trên nhóm đối tượng sinh viên nữ từ 18-25 tuổi ở Việt Nam. Sinh viên nữ trường Đại học quốc gia Hà Nội được yêu cầu trả lời bộ câu hỏi về đặc điểm nhân chủng học, kiến thức hành vi về các bệnh liên quan đến HPV và lấy mẫu quệt âm đạo. HPV-ADN được sàng lọc bằng PCR, các mẫu dương tính với PCR tiếp tục được xác định 33 typ virut khác nhau. Kết quả thu được 492 sinh viên đủ tiêu chuẩn, trong đó có 245 sinh viên năm nhất và 247 sinh viên năm cuối (17,9-24,6 tuổi; 99,8% chưa kết hôn). Tỷ lệ nhiễm HPV là 5,3% (95% khoảng tin cậy (CI):3,5-7,6%), trong đó 80,8% dương tính với 14 typ HPV nguy cơ cao. Tỷ lệ sinh viên năm cuối dương tính với HPV là 7,7% (95% CI:4,8-11,4%), cao hơn đáng kể so với tỷ lệ này ở sinh viên năm nhất (2,9%; 95% CI:1,2-5,8; p<0,05). Tỷ lệ dương tính với HPV trong nhóm sinh viên có quan hệ tình dục là 17,2% cao hơn đáng kể so với nhóm chưa quan hệ tình dục là 3,5% (p<0,05). Đây là nghiên cứu đầu tiên về tỷ lệ nhiễm HPV thuộc nhóm tuổi 18-25 được thực hiện ở Việt Nam, nhằm đưa ra cảnh báo về tình hình nhiễm HPV và giúp đưa ra khuyến cáo về các biện pháp phòng ngừa thích hợp cho nhóm đối tượng này.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890