Tỷ lệ nhiễm viên gan C trong nhóm nam nghiện chích ma túy và một số yếu tố liên quan ở tỉnh Quảng Trị năm 2014

Tỷ lệ nhiễm viên gan C trong nhóm nam nghiện chích ma túy và một số yếu tố liên quan ở tỉnh Quảng Trị năm 2014
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tịnh, Nguyễn Ngọc Hiếu, Đào Thị Minh Hồng, Lê Quang Việt
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang với mục tiêu xác định tỷ lệ hiện nhiễm HCV và một số yếu tố liên quan trên 250 nam nghiện chích ma túy nghiện chích ma tuý tại thành phố Đông Hà, Hướng Hoá, Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị năm 2014. Số liệu được thu thập theo bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp và xét nghiệm viêm gan C được tiến hành với kỹ thuật xét nghiệm nhanh. Kết quả là tỷ lệ nam nghiện chích ma tuý dương tính với HCV bằng test nhanh là 19,6%. Nhóm nam nghiện chích ma tuý có kiến thức “tốt” về viêm gan C có tỷ lệ dương tính với HCV bằng test nhanh cao hơn nhóm người nghiện chích ma tuý có kiến thức “chưa tốt” về bệnh này (38,5% so với 17,9% với P= 0,013). Tỷ lệ dương tính với HCV bằng test nhanh trong nhóm nghiện chích ma tuý không sử dụng BCS thường xuyên khi quan hệ tình dục với gái mại dâm là 28%, cao hơn nhóm có sử dụng bao cao su thường xuyên là 8,3% (P=0,041). Thời gian sử dụng ma tuý càng dài thì tỷ lệ nhiễm HCV càng cao (P = 0,01). Dựa trên kết quả nghiên cứu, cần tiếp tục thực hiện thông tin giáo dục truyền thông nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi để phòng lây nhiễm HCV cho đối tượng nghiện chích ma tuý tại Quảng Trị.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890