TỶ LỆ TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ EM THEO CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

TỶ LỆ TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ EM THEO CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN
Vũ Thị Thúy1, Võ Văn Hạnh1, Nguyễn Thị Thọ1, Hồ Hoàng Vũ2, Trần Thiện Thuần2
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận
2 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin và các yếu tố liên quan tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong năm 2020. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 370 trẻ emtrong độ tuổi 9 – 21 tháng tuổi đến 31/12/2020 đang sống tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến thời điểm nghiên cứu và bà mẹ (người trực tiếp chăm sóc trẻ) trên 18 tuổi đang sống tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến thời điểm nghiên cứu thông qua phương pháp chọn mẫu PPS, chọn ngẫu nhiên 30 cụm (đơn vị cụm là 121 thôn/khu phố của 17 xã/phường của thành phố Phan Thiết). Kết quả: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong năm 2020 là 78.11%, tiêm chủng đúng lịch là 1.98%.  Các yếu tố liên quan đế tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi được nhận định bao gồm: Trình độ học vấn; hết cấp 2 PR:1.23, KTC 95%(1.01-1.50) (p=0.01) hết cấp3PR: 1.27 KTC 95% (1.05-1.54) p=0.04, trên cấp 3 PR: 1.23 KTC 95%(1.01-1.49) p=0.01. Nơi ở, vung ven thành thị PR: 1.23 KTC 95% (1.11-1.36) p=0.00. Sổ tiêm chủng PR 4.81 KTC 95 % (1.36-17.06)  p=0.00; Biết nơi, tiêm giờ tiêm PR 2.38 KTC 95% (1.07-5.32) p=0.00; trẻ bị hoãn tiêm PR 0.84 KTC 95% (0.72-0.98) p=0.01, Không tin vào tiêm chủng PR 0.83 KTC 95% (0.7-0.98) p=0.01; nghe đồn không đúng về tiêm chủng PR 0.76 KTC 95 % (0.60-0.97)p=0.00; kết vắc xin PR= 0.81 KTC 95 % (0.67-0.97) p=0.01; mẹ bận PR 0.77 KTC 95 % (0.63-0.95) p=0.00, trẻ bệnh PR 0.85 KTC (0.77-0.95) p=0.00, lựa chọn nơi tiêm PR 2.23 KTC 95% (1.86-2.66) p=0.00. Kết luận: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, 8 loại vắc xin truong chương trình tiêm chủng mở rộng là 78.11%, tiêm chủng đúng lịch là 1.98%.  Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi bao gồm: trình độ học vấn, nơi ở, sổ tiêm chủng,lựa chọn nơi tiêm, các yếu tố về thiếu thông tin tiêm chủng, trở ngại tiêm chủng, thiếu vận động về tiêm chủng.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00520

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Từ khóa
Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, Phan thiết, Bình Thuận

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2016) Báo cáo tổng kết tiêm chủng mở rộng 2016, trg: 3-4. 
2. Trần Thị Thúy Hà, Lê Hải Đăng, Đào Hữu Thân1, Ngô Khánh Hoàng, Hoàng Thị Kim Oanh, Lê Thị Thảo1, et al. (2020) "Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các vắc xin của trẻ dưới 1 tuổi tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2019". Tạp chí Y học dự Phòng, 30 (7), tr.59. 
3. Đặng Cao Khoa, Nguyễn Thị Hường (2019) "Tình hình tiêm chủng đúng lịch của trẻ em dưới 2 tuổi và một số yếu tố liên quan tại phường Hương Long, thành phố Huế, năm 2017". Tạp chí y học dự phòng, Tập 29 (số 5), trg: 107. 
4. Nguyễn Nhật Cảm, Phí Thị Hương Liên (2017) "Thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ em dưới 1 tuổi và yếu tố liên quan tại khu vực thành thị thành phố Hà Nội, năm 2016". Tạp chí y học dự phòng, Tập 27 ( số 6), trg: 118. 
5. Đỗ Thị Thắm (2018) "Thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và một số yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 1 tuổi tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái năm 2017". Tạp chí y học dự phòng, diễn đàn khoa học của hội y học dự phòng, 28 (4), 9. 
6. Hoàng Anh Thắng (2020) "Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch của trẻ em giai đoạn 5 năm (2015-2019) và một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch tại Thành Phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu". Khóa luận tốt nghiệp Thạc sỹ Y học dự Phòng 2020 – Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh, 
7. UNICEP Chương trình Tiêm chủng https://www.unicef.org/vietnam/vi/ti%C3%AAm-ch%E1%BB%A7ng, 
8. Lý Thị Thúy Vân, Đỗ Thị Thanh Toàn, Dương Thị Hồng, Nguyễn Công Luật, Nguyễn Bá Đoàn, Nguyễn Mai Khanh, et al. (2020) "Thực trạng tiêm chủng đầy đủ đúng lịch cho trẻ dưới 1 tuổi tại huyện Bình Liễu, tỉnh Quảng Ninh năm 2020". Tạp chí Y học Dự phòng, 30 (7), 35.