U MÔ ĐỆM DẠ DÀY RUỘT (GIST): TỪ SIÊU ÂM ĐẾN CỘNG HƯỞNG TỪ

U MÔ ĐỆM DẠ DÀY RUỘT (GIST): TỪ SIÊU ÂM ĐẾN CỘNG HƯỞNG TỪ
Bs Vũ Hải Thanh1
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh- Bệnh viện Việt – Đức
U mô đệm dạ dày ruột: Từ siêu âm đến cộng hưởng từ. Mở đầu. Trước kia được xem là u cơ trơn, mô thần kinh, thượng bì ống tiêu hoá, nay hoá mô miễn dịch xác định với protein KIT CD 117 từ tế bào kẽ Cajal. Bệnh không hiếm gặp nhưng ít được phát hiện sớm. Từ X quang thường quy, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính(CLVT), chụp cộng hưởng từ, chụp đồng vị PET đều có thể thấy được. Tuy nhiên đa số phát hiện tình cờ khi kiểm tra sức khoẻ, siêu âm phát hiện được sau đó CLVT khẳng định tìm các chi tiết về hình ảnh.
Kết quả: 6 bệnh nhân được phát hiện, 4 tình cờ và can thiệp phẫu thuật có xác minh của giải phẫu bệnh. Giới nam/nữ 2/6. Kích thước dưới 3 cm 4/6, 1 u lớn nhất 30×40 cm. Chưa phát hiện di căn 6/6. 6 ca đều khỏe sau 3 năm.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01922

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Nhận xét và kết luận. Đa số GIST phát hiện tình cờ, các mẫu hình CĐHA đều phát hiện được. Thời gian sống sau 5 năm phụ thuộc kích thước u. Thường di căn gan, mạc treo nhưng muộn. Siêu âm và CLVT được sử dụng để theo rõi sau điều trị can thiệp và điều trị đích. Phát hiện sớm phụ thuộc vào khám sàng lọc và quan tâm cộng đồng đến khám phát hiện bệnh.
U mô đệm dạ dày ruột, GIST, Siêu âm, Cắt lớp vi tính, Cộng hưởng từ.
Tài liệu tham khảo
1. Trịnh hồng Sơn(2), Phạm gia Anh.(2006) Nghiên cứu và chẩn đoán u mô đệm ruột non. Y học thực hành, tập 12, tr 12-35.
2. Đào danh Vĩnh (2008)Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong phát hiện một số bệnh lý ruột non. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú các bệnh viện. Đại học Y Hà Nội.
3. American Cancer Society. Website (2016). 4. Xie Hong, Haesun Choi, Evelyne M.Loyer, Robert S.Benjamin,Jonathan C.Trent, ChusGaslip Charnsangavey. (2006) Gastrointestinal Stromal Tumor: Role of CT in Diagnosis and in Response Evaluation and Surveillance after treatment with Imatinib. RSNA Radiographics, March- April 2006, Vol 26, issue 2.
5. Jingshan Gong, Wenyan Kann, Jin Zhu and Jianmin Xu.(2012) CT and MR Imaging of gastrointestinal stromal tumor of stomac, a pictorial view. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery 2012 Dec 2 (4) 274- 279.
6. Gastrointestinal stromal tumor. GIST- Diagnosis (2015), Cancer Net, ASCO. Conquer Cancer Foundation 12/2015.