Ứng dụng các quy trình RT-PCR phát hiện bộ gien vi rút Ebola trên bộ mẫu ARN vi rút chứng dương

Ứng dụng các quy trình RT-PCR phát hiện bộ gien vi rút Ebola trên bộ mẫu ARN vi rút chứng dương
Tác giả: Nguyễn Thị Công Dung, Phạm Thị Thu Hằng, Bùi Chí Tâm, Huỳnh Phương Thảo, Vũ Thiên Thu Ngữ, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Bài báo này nhằm trình bày các quy trình RT-PCR ứng dụng để phát hiện bộ gien vi rút Ebola.Ba quy trình RT-PCR được đánh giá chủ yếu khác nhau về trình tự mồi. (EBOGP1D-F, EBOGP1D-R) hoặc (FiloNP-Fm, FiloNP-Rm, FiloNP-Fe, FiloNP-Re) và hóa chất cho phản ứng (kit One-step RT-PCR của Invitrogen hoặc Qiagen). Thử nghiệm trên bộ mẫu RNA chứng dương (R-NP, S-NP, Z-NP, T-NP, RNA Ebola, Z-L, ED) trong đó RNA Ebola là RNA đã được chiết xuất từ nước nổi sau nuôi cấy vi rút Ebola. Xác định ngưỡng phát hiện phù hợp trên các chứng ở nhiều nồng độ khác nhau đối với các quy trình đạt yêu cầu. Kết quả thu được cho thấy quy trình sử dụng bộ mồi EBOGP1D-Fvà EBOGP1D-R thích hợp khi sử dụng với kit của Invitrogen, ngưỡng phát hiện đối với chứng dương RNA Ebola là 10-5. Tuy nhiên có giá trị sàng lọc cao hơn là quy trình sử dụng bộ mồi FiloNP-Fm, FiloNP-Rm, FiloNP-Fe, FiloNP-Re và kit Qiagen vì đặc hiệu với vi rút Ebola, chi phí thấp hơn

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890