ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI BỘ MÔN NỘI HÔ HẤP, HỌC VIỆN QUÂN Y

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI BỘ MÔN NỘI HÔ HẤP, HỌC VIỆN QUÂN Y
Đào Ngọc Bằng1
TÓM TẮT
Giảng dạy thực hành lâm sàng có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo cán bộ y tế. Phương pháp giảng dạy truyền thống đã được áp dụng cho nhiều thế hệ sinh viên y khoa, giảng dạy thực hành lâm sàng chủ yếu thực hiện tại khoa lâm sàng, trực tiếp trên những bệnh nhân (BN) cụ thể. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc thực hiện giảng dạy thực hành lâm sàng có những bước thay đổi trong hình thức, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng để thực hiện đổi mới. Tại Học viện Quân y (HVQY), việc đào tạo dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra đã được thực hiện với sự đóng góp lớn của công nghệ thông tin nhằm đổi mới về hình thức và phương pháp trong thời gian qua. Giảng dạy thực hành lâm sàng đã được đa dạng hóa về hình thức cùng với việc kết hợp hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin như: Sử dụng bài giảng E-learning, giảng dạy trực tuyến, sử dụng đa dạng các phương pháp lượng giá…
Nội dung bài tổng quan này phân tích những ưu, nhược điểm và đánh giá hiệu quả bước đầu của ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thực hành lâm sàng tại Bộ môn Nội Hô hấp, HVQY.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (2006), nghiên cứu tại 57 nước thu nhập thấp và trung bình, cần thêm khoảng 4,2 triệu nhân viên y tế. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho việc đào tạo là thiếu các cơ sở đào tạo, học viên ở xa… Vì vậy, phương thức đào tạo truyền thống không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện nay, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đã được ứng dụng nhiều vào thực tiễn giảng dạy.
Máy tính và các tài liệu được mã hóa điện tử đóng vai trò lớn trong đào tạo y khoa.
Việc áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo y khoa góp phần giải quyết nhu cầu cao về đào tạo nhân lực cho ngành Y tế, đồng thời giúp cho việc đào tạo cho những học viên ở xa, không thể tham dự trực tiếp thường xuyên được.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00036

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890