ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA GLOBIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA GLOBIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Võ Thành Trí1, Lê Thị Hoàng Mỹ1, Trần Phước Thịnh1, Trịnh Thị Hồng Của1, Phạm Thị Ngọc Nga1, Lê Chí Dũng1, Phan Hoàng Đạt1, Nguyễn Phúc Đức1, Trần Thị Thu Thảo1, Lê Hoàng Thi1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Alpha-thalassemia là một trong những bệnh lý bất thường về huyết sắc tố di truyền phổ biến trên thế giới gây ra bởi sự giảm hoặc không tổng hợp được chuỗi α-globin, thường gặp nhất là do đột biến mất một hoặc nhiều gen α-globin. Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về các đột biến mất đoạn gen phổ biến vẫn chưa được thực hiện nhiều. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về tỷ lệ của một số đột biến mất đoạn gen α-globin phổ biến của khu vực Đông Nam Á xuất hiện tại Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: xác định tỷ lệ các đột biến mất đoạn gen α-globin bằng kỹ thuật gap-PCR và kiểu gen của các thể bệnh alpha-thalassemia. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 52 bệnh nhân được chẩn đoán hoặc nghi ngờ alpha-thalassemia được ly trích DNA từ máu toàn phần và sàng lọc đột biến mất đoạn gen α-globin phổ biến: –SEA, -α3.7, -α4.2, –THAI bằng kỹ thuật gap-PCR. Kết quả: Đột biến mất đoạn gen phổ biến nhất là đột biến mất 2 gen –SEA (NG_000006.1: g.26264_45564del19301) chiếm tỷ lệ 71,1% các allen đột biến, tiếp theo là đột biến mất 1 gen lệch phải -α3.7 (NG_000006,1: g.34164_37967del3804) chiếm tỷ lệ 26,7% và đột biến mất 1 gen lệch trái -α4.2 (AF221717) với tỷ lệ là 2,2%. Trong nghiên cứu, chúng tôi chưa phát hiện đột biến mất đoạn 2 gen –THAI (NG_000006.1: g.10664_44164del33501). Kết luận: Gap-PCR là kỹ thuật xét nghiệm chính xác và cần thiết trong sàng lọc các đột biến mất đoạn gen α-globin để chẩn đoán alpha-thalassemia.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02156

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Chi tiết bài viết
Từ khóa
α-globin, α-thalassemia, gap-PCR, bệnh di truyền

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Anh Trí, Lê Xuân Hải (2017), Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin và theo dõi điều trị thải sắt ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 – 2016, Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội. 
2. Nguyễn Khắc Hân Hoan (2008), Chẩn đoán di truyền phân tử bệnh beta thalassemia tại bệnh viện Từ Dũ, Tạp chí Y Học TP Hồ Chí Minh, 12(1)-5-10. 
3. Ngô Diễm Ngọc, Trần Thị Thanh Hương, Dương Bá Trực (2018), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kiểu gen của bệnh HbH và chẩn đoán trước sinh bệnh α-thalassemia, Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội.