Ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục điều trị đợt cấp mất bù rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

Ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục điều trị đợt cấp mất bù rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.Lọc máu liên tục (LMLT) là phương thức được chi định điều trị cho những bệnh nhân suy thận cấp, ngày nãy nó còn được sử dụng để điều trị cho những bệnh khấc nhau nhừ cơn cấp mất bù rối loạn chuyển hóa bẩm sinh (RLCHBS). Mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm kỹ thuật, chí đinh lọc máủ liên tục điều tri cờn cấp mất bù của một sô' roi loạn chuyên hóa bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 2. Nhận xét một số tai biển và biến chứng của kỹ thuật lọc máu Hên tục. Đối tương: 19 bệnh nhân được chân đoán cơn cấp mất bù do RLCHBS được LMLt. Phương pháp nghiên cứu: mô tả. Kết quả: 19 trẻ (11 nam” 8 nữ), tuổi trung bình là 10 ± 17 tháng tuổi, cân nặng là: 7.2 ± 4,2 kg.RLCH acid hữu cơ (9/19), RLCH chu trình ure (4/19),Maple syrup urine diseasés (MUSD) (3/19) Betàketothioláse (2/19) và ketosis (1/19). Chi định lọc máu do toan chuyên hóa (12/19), tăng arrioniac (7/19). 18/19 (94,7%) sống, 1/19 tử vong, đường vào chính là tĩnh mạch (ÍM) đui (17/19). Qua lọc HF20 (14/19), M60 (4/19), MÍ00 (1/19). Phương thức chình là LMỊT (15/19), thẩm tach máu liên tục (2/19) và lọc và thẩm tách mau liên tục (2/19). Tốc đọ máu là 32,5 ± 12,5 (m!/phút), tốc độ dìch thay thế 381 ± 196ml/giờ( nồng độ Heparin là 20 ± llUI/kg/h. Số quả lọc đã dung là: 2 quả loe, thời gian lọc máu là: 2,8± l(86ngày. Biến chứng găpở 5/19 (26,3%) (nhiêm khuân bệnh viện: 15 8%; hạ kali máu: 10,5%). Kết luận: LMLT là phướng thức hiệu quả trong điều tn cơn cấp mất bù RLCHBS với tỳ lệ sông cao, lĩ biến chứng

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00192

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890