Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR và Real-time RT-PCR trong chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Tiền Giang

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR và Real-time RT-PCR trong chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Như Mai, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Sốt xuất huyết dengue (SXHD) là bệnh nhiễm trùng cấp tính lan truyền qua động vật chân đốt phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chẩn đoán phòng thí nghiệm hiện nay là phân lập vi rút, phát hiện RNA, kháng nguyên vi rút và phát hiện kháng thể đặc hiệu vi rút dengue. Để ứng dụng kỹ thuật RT-PCR và realtime RT-PCR trong chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết dengue tại tỉnh Tiền Giang, chúng tôi tính toán độ nhạy cảm và độ đặc hiệu của kỹ thuật RT-PCR dựa vào kết quả phân lập vi rút (PLVR) như tiêu chuẩn vàng (gold standard). Kết quả nghiên cứu trên 30 mẫu huyết thanh cấp của bệnh nhi SXHD chúng tôi tìm thấy độ nhạy của RT-PCR là 76,6%, giá trị tiên đoán dương 100%, độ đặc hiệu 100%. Có thể kết luận rằng kỹ thuật RT-PCR thực sự là một phương pháp hữu dụng cho chẩn đoán phòng thí nghiệm thường quy tại tỉnh Tiền Giang.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890