Ung thư biểu mô tế bào gan và virut viêm gan C: dịch tễ học và các yếu tố hiệp đồng

Tên bài báo:Ung thư biểu mô tế bào gan và virut viêm gan C: dịch tễ học và các yếu tố hiệp đồng

Tác giả:    Trần Văn Huy

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    3    Tập:    417    Trang:    71-73

Tóm tắt:    Ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) là một trong 10 loại ung thư phổ biến trên thế giới. Mục đích của tổng quan này là điểm qua một số nghiên cứu dịch tễ học về các chỉ điểm của virus viêm gan C (VRVGC) ở các BN UTBMTBG ở một số nước trên thế giới và trong nước, đồng thời khảo sát một số yếu tố có thể tương tác với VRVGC trong cơ chế bệnh sinh của UTBMTBG. KQ: VRVGC là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng trong bệnh sinh UTBMTBG, tuy tầm quan trọng của nó thay đổi theo vùng dịch tễ. VRVGC có thể vừa tác động một cách độc lập, vừa có tác động hiệp đồng với nhiều yếu tố khác như giới, tuổi, nghiện rượu, đồng nhiễm với VRVGB… trong cơ chế bệnh sinh của UTBMTBG.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0391

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890