UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ TUYẾN THỂ LEPIDIC LAN TOẢ-TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH

UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ TUYẾN THỂ LEPIDIC LAN TOẢ-TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH
Cung Văn Công1
1 Bệnh viện Phổi trung ương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Phân loại mô bệnh học cập nhật 2021 của WHO, ung thư  phổi biểu mô tuyến (UTBMT) được chia thành các thể: UTBMT xâm lấn tối thiểu (Minimally Invasive Adenocarcinoma-MIA); UTBMT không tiết nhầy xâm lấn (Invasive Non–Mucinous Adenocarcinoma-INMA); UTBMT- nhầy xâm lấn (Invasive  Mucinous Adenocarcinoma -IMA); UTBMT dạng keo (Coiloide Adenocarcinoma-CA); UTBMT-thai (Fetal Adenocarcinoma–FA) và UTBMT-ruột (Enteric Adenocarcinoma – EA). UTBMT xâm lấn tối thiểu (MIA) thường có các thành phần đặc trưng chủ yếu chiếm ưu thế, trong đó có thể Lepidic (Lepidic Predominant Adenocarcinoma – LPA) và tuyến nang (Acinar Predominant Adenocarcinoma – APA) với những mức độ ác tính ở bậc thấp khác nhau. MIA thể Lepidic thường thể hiện trên phim CT ngực bằng nốt kính mờ (Ground Glassis Opacity – GGO) hoặc những nốt bán đặc (Part Solid – PS) diện khu trú hẹp. Thể này nếu phát hiện được và điều trị đặc hiệu tiên lượng thường tốt, tỷ lệ khỏi hẳn và sống thêm 5 năm rất cao. Chúng tôi báo cáo 1 trường hợp MIA Lepidic khá đặc biệt, khác với thông thường với tổn thương lan toả diện rộng hai phổi, được chẩn đoán bằng xét nghiệm tìm thấy tế bào ung thư trong đờm và sinh thiết niêm mạc phế quản xác định Lepidic.      

Ung  thư  biểu  mô  tuyến  thể  Lepidic  ưu  thế, hoặc  LPA,  là  một  thuật  ngữ  đã  được  sử  dụng trong phân loại của WHO năm  2015, cập nhật 2021. Mặc dù người ta đã nhận ra rằng xâm lấn đã xuất hiện song mô hình Lepidic vẫn chiếm ưu thế. LPA đại diện cho sự tăng sinh của tế bào phổi  tương  tự  như  thấy  trong  MIA,  song  hiện diện ở ít nhất một vị trí, kích thước > 5mm. Quá trình xâm lấn được kiểm soát bởi sự hiện diện của sự tăng trưởng nonlepidic (ống túi phế nang, nhú, nhiều u nhú nhỏ, và/hoặc tổ chức đệm liên quan với các tế bào u xâm lấn).1.2Trên CT, LPA thường xuất hiện như một nốt PS, khu trú với thành phần đặc có kích thước lớn hơn 5 mm(có thể nhỏ hơn 5 mm trên CTngựcở một số BN). Một số nghiên cứu gần đây về ung thư biểu mô tuyến giai đoạn đầu cho thấy LPA có tiên lượng tốt, tỷ lệ sống thêm 5 năm nếu không có bệnh tật khác từ 86% đến 90%. 1-4LPA lan toả được nhận diện nếu khối u xâmnhập  vào  bạch  huyết,  mạch  máu,  màng  phổi hoặc  các  vùng  hoại  tử.  Trong  trường  hợp  này thường  thì  thuật  ngữ  LPA  sẽ  không  được  sử dụng nữa, người ta coi đó là giai đoạn phát triển lan  tràn  của  khối  u  vào  tổ  chức  nhu  mô  lành xung  quanh  cũng  như  cấu  trúc  Lepidic  sẽ  khó phân biệt trong bối cảnh này.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02229

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836