Vai trò của các chỉ số cận lâm sàng trong tiên lượng khả năng đáp ứng điều trị trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV

Vai trò của các chỉ số cận lâm sàng trong tiên lượng khả năng đáp ứng điều trị trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV.

Vũ Phương Linh, Lê Thị Kim
Tác giả: Đặng Vũ Phương Linh, Lê Thị Kim Ánh, Trần Hữu Bích, Đặng Minh Điềm, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương Thoa, Phan Thị Quỳnh, Phạm Việt Hùng
Tóm tắt:
Trẻ em nhiễm HIV, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phải được điều trị ART (anti-retroviral therapy). Sau một thời gian theo dõi điều trị, có đến 21% bệnh nhân không đáp ứng điều trị, tình trạng phụ thuộc một phần không nhỏ vào hệ miễn dịch cũng như khả năng đáp ứng của cơ thể thông qua các chỉ số cận lâm sàng. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu bệnh chứng lồng thuần tập (nested-case control study) trên 54 bệnh nhân không đáp ứng điều trị (ca bệnh) và 47 bệnh nhân đáp ứng điều trị tương ứng (ca chứng). Kết quả phân tích mô hình Cox cho thấy số lượng, tỷ lệ CD4 và tình trạng nhiễm trùng cơ hội có mối tương quan có ý nghĩa thống kê tới quá trình đáp ứng điều trị, do đó việc theo dõi tình trạng miễn dịch cũng như các chỉ số cận lâm sàng trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV có khả năng hỗ trợ cho quá trình tiên lượng, từ đó có những biện pháp can thiệp điều trị thích hợp.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890