Vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại một số địa điểm cấm hút thuốc lá của người dân Việt Nam năm 2017

Vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại một số địa điểm cấm hút thuốc lá của người dân Việt Nam năm 2017
Violation of regulations on prohibited smoking at some no smoking locations among community people in Vietnam in 2017
Tác giả: Phạm Bích Diệp*, Kim Bảo Giang
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện với 2 mục tiêu: Mô tả tỷ lệ người dân biết quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại một số địa điểm; và mô tả tỷ lệ người dân nhìn thấy hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại một số địa điểm trong 30 ngày qua. Phương pháp mô tả cắt ngang, phỏng vấn trực tiếp 990 người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ người dân biết quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại một số địa điểm là 91,3%; Tỷ lệ người dân nhìn thấy hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá cao nhất ở những địa điểm cấm hút thuốc lá không hoàn toàn như các nhà hàng, quán cà phê (từ 84,4% đến 90,1%) và thấp nhất ở những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn và cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà như cơ sở y tế, trường học và phương tiện công cộng (22,3% đến 26,9%). Như vậy, cần tăng cường giám sát, xử phạt các hành vi vi phạm tại các địa điểm cấm hút thuốc lá. Bên cạnh đó cần tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá và quy định môi trường không khói thuốc.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890