VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
Nguyễn Tố Na*, Phạm Diệp Thùy Dương**
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Viêm phổi liên quan thở máy là một dạng nhiễm trùng bệnh viện thường gặp ở trẻ nằm hồi sức sơ sinh với gánh nặng bệnh tật và điều trị cao.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm VPTM tại khoa HSSS BV Nhi Đồng 2 trong 12 tháng (06/2017 – 05/2018).

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên bệnh nhi VPTM tại khoa HSSS BV Nhi Đồng 2 từ 06/2017 đến 05/2018. Phân tích mô tả với phần mềm SPSS 20.

Kết quả: Có 27 trẻ với 29 đợt VPTM và đa số trẻ là non tháng và cực non tháng (63%). Tất cả VPTM có khởi phát trễ (29,6 ngày). Cấy đàm dương tính 65,5%, tất cả là vi khuẩn gram âm, thường gặp nhất là Acinetobacter baumannii 45,5% và Klebsiella pneumoniae 31,8%. Tỷ lệ đề kháng kháng sinh rất cao. Tỷ lệ PCR dương tính là 72,4%, trong đó 77,4% là vi khuẩn (thường gặp nhất là Acinetobacter baumannii 35,5% và Klebsiella pneumonia 16,1%); 22,6% là siêu vi. Tỷ lệ tử vong là 37%.

Kết luận: VPTM vẫn còn là vấn đề đe dọa tính mạng đối với trẻ sơ sinh thở máy, nhất là trẻ non tháng. Việc điều trị khó khăn do tỷ lệ kháng thuốc cao. Phương pháp PCR có nhiều tiềm năng trong việc xác định sớm tác nhân gây bệnh.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00547

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890