Vỡ thành tự do thất trái sau nhồi máu cơ tim – nhân một trường hợp và nhìn lại y văn

Vỡ thành tự do thất trái sau nhồi máu cơ tim – nhân một trường hợp và nhìn lại y văn
Vỡ thành tự do thất trái (VTTDTT) là một trong những biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp, là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong ở 8% số bệnh nhân. Phần lớn tử vong nhanh chóng mà không kịp phẫu thuật do chèn ép tim cấp. Trong số những trường hợp được phẫu thuật, tỷ lệ tử vong sau mổ cũng rất cao (60-80%). Chúng tôi mô tả ca lâm sàng một trường hợp nam giới 79 tuổi được điều trị thành công, rút ra một số kinh nghiệm đồng thời nhìn lại y văn.

Vỡ thành tự do thất trái (VTTDTT) là một trong những biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp, là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong ở 8% số bệnh nhân bị NMCT. Tỷ lệ mắc dao động từ 0,2 đến 7% trong số các trường hợp NMCT cấp. Phần lớntử vong nhanh chóng mà không kịp phẫu thuật do chèn ép tim cấp. Trong số  những  trường  hợp  được  phẫu  thuật,  tỷ  lệ  tử vong  sau  mổ  cũng  rất  cao  (60-80%) [1].  Nhân một  trường  hợp  nam  giới  79 tuổi  được  điều trị thành công, chúng tôi mô tả ca lâm sàng nhằm bước đầu rút ra bài học chẩn đoán, xử trí, đồng thời nhìn lại y văn.II.  ĐỐI  TƯỢNG  VÀ  PHƯƠNG  PHÁP NGHIÊN CỨUNghiên  cứu  mô  tả  một  trường  hợp  bệnh nhân (người Đài Loan) được vào BV Tim Hà Nội trong bệnh cảnh sốc tim, xử lý cấp cứu với chẩn đoán sau mổ vỡ thành từ do thất trái do NMCT cấp  ngày  25  tháng  4  năm  2019.  Các  thông  số nghiên  cứu  như  tiền  sử  bệnh,  triệu  chứng  lâm sàng, cận lâm sàng trước mổ,  thương tổn  trong mổ và diễn biến sau mổ được ghi nhận. Phân tích các  yếu  tố  khó  cho  chẩn  đoán  và  xử  trí,  kinh nghiệm  của  BV  Tim  Hà  Nội,  so  sánh  với  các trường hợp tương tự đã được công bố trên y văn trong  nước  và  quốc  tế,  rút  ra  bài  học  cho  các trường hợp tương tự.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02400

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836