Xác định nhiễm Mycoplasma trong quá trình nuôi cấy tế bào

Xác định nhiễm Mycoplasma trong quá trình nuôi cấy tế bào
Detection of Mycoplasma contamination in cell cultures
Tác giả: Nguyễn Phương Anh*, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Vũ Sơn, Vương Đức Cường, Hoàng Thị Thu Hương
Tóm tắt:
Mycoplasma là vi khuẩn gây bệnh trên người, động vật, thực vật và côn trùng. Nhiễm mycoplasma tế bào nuôi cấy không chỉ ảnh hưởng đến sự thuần khiết, chất lượng của dòng tế bào mà còn ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu. Áp dụng kỹ thuật PCR xác định mycoplasma trong tế bào nuôi cấy là phương pháp hiệu quả với độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác cao, thực hiện đơn giản với sinh phẩm thương mại. Sử dụng bộ sinh phẩm e-MycoTM Mycoplasma PCR Detection kit (ver 02.0 for 20μl rxn) – iNtRON Biotechnology để thực hiện kiểm tra mycoplasma trên 4 dòng tế bào thường trực MDCK, HEp 2, A549, và Vero E6 đã xác định 1/4 dòng tế bào (Vero E6) nhiễm mycoplasma. Kết quả này được khẳng định khi kiểm tra dòng tế bào bị nhiễm mycoplasma (Vero E6) bằng kỹ thuật cắt lát siêu mỏng sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua JEOL 1010. Việc kiểm soát mycoplasma theo một quy trình chuẩn (SOP) là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các phòng thí nghiệm sử dụng tế bào, giúp phòng tránh và giảm thiểu tối đa sự lây nhiễm mycoplasma trong quá trình nuôi cấy, đảm bảo và nâng cao chất lượng kết quả nghiên cứu.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890